Terug naar alle voorbeelden

Monumentale woning energieneutraal

Geplaatst: 10 mei 2013  |  Laatst aangepast: 19 mei 2020

Woningeigenaar Frank Zegers is deelnemer in de coalitie Wageningen Woont Duurzaam. Frank haalt de maximale opbrengst uit zijn dak door toepassing van hoogrendementszonnepanelen. Daarbij maakt hij gebruik van zogenaamde ‘power optimisers’ waardoor lokale beschaduwing nauwelijks invloed heeft op de systeemopbrengst.

Sinds september wordt al het elektraverbruik van de monumentale woning aan de Generaal Foulkesweg opgewekt met zonnepanelen op het dak. Dat is een uitdaging omdat het beschikbare dakoppervlak op monumenten vaak beperkt is en er sprake kan zijn van beschaduwing door schoorstenen.

Hoogrendementszonnepanelen

“Als deelnemer in de coalitie Wageningen Woont Duurzaam is de uitdaging voor mij om onze monumentale woning energieneutraal te krijgen. De eerste stap het volledig kunnen opwekken van ons elektraverbruik is nu gezet. Met de keuze voor hoogrendementszonnepanelen met een rendement van 21,5% (normaal is 15%) is minder dakoppervlak nodig om een bepaalde opbrengst te realiseren. Door de panelen vlakker te monteren op het beschikbare platte dak kunnen ze dichter bij elkaar staan wordt de opbrengst van het dak verder verhoogd.

Optimisers

Lokale beschaduwing op de zonnepanelen van een schoorsteen, en in mijn geval ook van een zonneboiler voor het warmwater op het dak, leidt er normaal gesproken toe dat het hele system niet goed presteert. Ik heb er daarom voor gekozen om het systeem uit te rusten met ‘power optimisers’ waardoor lokale schaduw nauwelijks invloed heeft op de systeemopbrengst en waardoor ook een 4-tal al aanwezige panelen in het nieuwe systeem ingepast konden worden.

Resultaat

Zo heb ik op mijn beperkte dakoppervlak een zonne-energiesysteem gerealiseerd dat ongeveer mijn totale jaarverbruik aan elektra kan opwekken”, vertelt woningeigenaar Frank Zegers.

Wat nog rest…

“De echte uitdaging, het energieneutraal opwekken van de ruimteverwarming voor mijn woning, ligt nog voor me. Bij monumenten zijn de mogelijkheden voor het treffen van isolatiemaatregelen, zonder de monumentale waarde aan te tasten, beperkter. Ik onderzoek daarom nu de mogelijkheden om mijn warmte duurzaam op te wekken met een pelletketel op basis van afvalhout uit de regio. “