Volop plannen voor wonen zonder aardgas

1 mei 2018

In Wageningen wordt hard gewerkt om bestaande woningen in de nabije toekomst van het aardgas af te koppelen. Nude en Benedenbuurt vormen ‘wijken voor de toekomst’, woningeigenaren kunnen gebruik maken van een gunstige duurzaamheidslening, in Noordwest wordt collectief ingekocht en Wageningen werkt aan een integraal warmteplan.

Wijk van de toekomst

In Nude en Benedenbuurt lopen hiervoor zogenaamde ‘wijk van de toekomst’-projecten. Voor de Nude wordt gerekend aan een uitbreidbaar duurzaam energiesysteem waar de komende jaren het ene na het andere wooncomplex op aangesloten kan worden. In de Benedenbuurt is het doel om tijdens de rioleringsvervanging een collectief warmtenet neer te leggen met eigen duurzame bron. Alle woningen kunnen dan binnen drie jaar de overstap maken.
Zie wonen zonder aardgas

Duurzaamheidslening

Voor alle woningeigenaren in Wageningen is half april een duurzaamheidslening met lage rente geopend waaruit maatregelen om woningen beter te isoleren en  van alternatieve warmtebronnen te voorzien gefinancierd kunnen worden. Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en collectieve wijkprojecten kunnen hiervan gebruik maken.
Zie Stimuleringsregeling Duurzaamheid Wonen

Collectieve inkoop van besparende maatregelen

In de wijk Noordwest loopt op dit moment in samenwerking met Coöperatie Vallei Energie een inkoopactie voor besparende maatregelen en warmtepompen. Al meer dan 200 woningeigenaren hebben zich ingeschreven voor advies en het ontvangen van een offerte. Dergelijke inkoopacties zullen de komende jaren in andere wijken herhaald gaan worden.
Zie Coöperatie Vallei Energie

Warmteplan Wageningen

Om inzichtelijk te maken hoe de verschillende wijken van Wageningen van het gas af zouden kunnen tussen nu en 2030 wordt er gewerkt aan een warmteplan. Dit moet ook de samenhang tussen de plannen voor de verschillende wijken en voor de regio inzichtelijk maken. Over de eerste aanzet van dit plan is nog dit jaar met alle belanghebbenden overleg. Ook wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad.