Subsidie & Lening

Subsidie

Voor woningeigenaren

Sinds januari 2021 is er vanuit de rijksoverheid één subsidieregeling voor de verduurzaming van uw eigen woning: de ISDE-regeling. Er is voor particuliere woningeigenaren subsidie voor de volgende maatregelen:

 • Isolatie van gevel, spouwmuur, bodem, vloer, dak en/of zoldervloer
 • Isolerend glas (HR++ of triple) en isolerende deuren
 • Warmtepompen (bron bodem of bron lucht), ook warmtepompboilers en hybride warmtepompen
 • Zonneboilers
 • aansluiting op een warmtenet

Er zijn wel enkele spelregels, dus let goed op of u in aanmerking komt voor subsidie. Zo zijn er voor de isolatiemaatregelen minimumeisen aan het oppervlak en de kwaliteit, en moet een isolatiemaatregel altijd gecombineerd worden met minstens één andere maatregel (dus nog een isolatiemaatregel of een warmte-optie). Voor meer informatie kijkt u hier.

Voor VVEs

Voor VVEs werkt het iets anders, maar zijn er vergelijkbare subsidies beschikbaar. Voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenet-aansluitingen geldt net als hierboven de ISDE, maar voor isolatiemaatregelen is er tot en met 2022 de SEEH-regeling. Deze laatste regeling is wat uitgebreider dan de ISDE voor particulieren en biedt ook subsidie op bijvoorbeeld ventilatiesystemen en maatwerkadviezen.

 

Leningen

Toekomstbestendig Wonen Lening

Voor woningeigenaren

<!---->

Bent u woningeigenaar en denkt u erover om uw woning geschikt te maken voor de toekomst? Zodat u bijvoorbeeld minder energielasten heeft, en om er ook prettig te kunnen blijven wonen als u ouder bent? In Wageningen kunt u terecht bij de gemeente voor een lening om uw huis toekomstbestendig te maken. Denk bijvoorbeeld aan duurzame maatregelen zoals dak- of vloerisolatie, zonnepanelen, een warmtepomp, driedubbelglas of een groendak, eventueel in combinatie met maatregelen om uw huis levensloopbestendig te maken. Bekijk de lijst met mogelijke maatregelen.

Met de stimuleringsregeling Toekomstbestendig Wonen kunnen particuliere woningeigenaren aan aantrekkelijke financiering krijgen om hun woning toekomstbestendig te maken.

Is het slim om geld te lenen voor energiebesparing?

In veel gevallen zeker! De besparing op uw energierekening kan genoeg zijn om de maandelijkse kosten van de lening te dekken. En als de lening eenmaal is afbetaald, profiteert u blijvend van lagere energielasten. Ook beïnvloeden energiebesparende maatregelen de waarde van uw woning positief.

Welke lening past bij mij?

Om zoveel mogelijk woningeigenaren te kunnen helpen, zijn er vier verschillende leenvormen. Voor alle leningen geldt als voorwaarde dat minimaal één energiemaatregel onderdeel moet zijn van de voorgenomen investeringen. Hoeveel geld u kunt lenen voor duurzame maatregelen hangt af van uw situatie. Bekijk hieronder de verschillende leenvormen. Twijfelt u welk type lening het beste bij u past? Neem dan contact op met het energieloket.

 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,- voor alle door de gemeente toegestane maatregelen
 • Maximaal € 50.000,- voor ‘nul op de meter’ woningen, het aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering in combinatie met zon of een andere vorm van verduurzaming
 • Looptijd tot en met € 15.000 is 10 jaar
 • Looptijd vanaf € 15.001 is 15 jaar
 • Rente 1,6% (prijspeil mei 2019)
 • Maximale leeftijd aanvrager is 75 jaar
 • Geen afsluitkosten
 • Annuitaire lening (vast maandbedrag)
 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor alle door de gemeente toegestane maatregelen
 • Looptijd tot en met € 25.000 is 10 jaar
 • Looptijd vanaf € 25.001 is 20 jaar
 • Rente 1,6% bij 10 jaar (prijspeil mei 2019)
 • Rente 2,0% bij 20 jaar (prijspeil mei 2019)
 • Geen leeftijdsbeperking
 • Afsluitkosten € 850,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd (prijspeil mei 2019)
 • Annuitaire lening (vast maandbedrag)
 • Hypothecaire lening: minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000 voor alle door de gemeente toegestane maatregelen
 • Looptijd is 75 jaar. Maximaal 40 jaar rentebijschrijving
 • Rente 1,7% (prijspeil mei 2019)
 • Minimale leeftijd is 10 jaar vóór de wettelijke AOW-leeftijd (58+), geen maximum leeftijd
 • Geen maandlasten. Besteedbaar inkomen blijft gelijk
 • Tot 80% van de WOZ-waarde, inclusief andere hypothecaire inschrijvingen
 • Afsluitkosten € 475,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd (prijspeil mei 2019)
 • Hypothecaire lening: minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor funderingsherstel, asbestsanering en energiemaatregelen
 • Looptijd is maximaal 30 jaar
 • Rente 2% (prijspeil mei 2019)
 • Geen leeftijdsbeperking
 • Eerste drie jaar geen maandlasten, vervolgens maandlasten naar draagkracht. Periodiek vindt er een inkomenstoets plaats om te beoordelen of er meer betaald kan worden
 • Restschuldgarantie provincie / gemeente
 • Alleen als u niet in aanmerking komt voor één van de andere leenvormen
 • Afsluitkosten € 950,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd (prijspeil mei 2019)
 • Annuitaire lening (vast maandbedrag)

Aanvragen Toekomstbestendig Wonen Lening

Download hier het formulier en vul dat in. Stuur dat met de gevraagde bijlagen (die vindt u bij het formulier) naar:

Gemeente Wageningen
O.v.v. Stimuleringsregeling Toekomstbestendig Wonen
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Of u stuurt de stukken digitaal naar gemeente@wageningen.nl o.v.v. Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen.

 

 1. Uw aanvraag start bij het Energieloket van de gemeente Wageningen
 2. De gemeente beoordeelt of u en/of uw investeringsmaatregelen voldoen aan de maatregelen zoals de gemeente Wageningen deze voor de regeling heeft vastgesteld.
 3. Wanneer uw aanvraag wordt toegewezen ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief, waarmee u de lening kunt aanvragen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn): www.svn.nl
 4. SVn voert een krediettoets uit
 5. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van de SVn. In geval van een negatieve beoordeling ontvangt u een afwijzing van SVn.
 6. U ondertekent de offerte en stuurt deze retour aan SVn. De lening gaat direct in.
 7. De leningen worden verstrekt vanuit een bouwdepot. Dat betekent dat facturen door middel van declaraties worden uitbetaald. U ‘krijgt’ het geleende bedrag dus niet in één keer op uw rekening gestort.

Andere leningen en ondersteuning

Ik investeer slim lening / Nationaal Energie Bespaarfonds

Naast de Toekomstbestendig Wonen Lening die de gemeente aanbiedt, is er voor eigenaren van bestaande woningen en Vereniging van Eigenaren ook de Energiebespaarlening. Dit is een door de Rijksoverheid opgezet fonds met iets andere voorwaarden en looptijden. Voor meer informatie kunt u terecht op energiebespaarlening.nl.

Monumenten

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Zij ondersteunen o.a. ook eigenaren die een monument willen verduurzamen en hebben kennis van de financiering van deze maatregelen. Ga naar restauratiefonds.nl voor meer informatie.

Meer lenen voor duurzame nieuwbouw

Koopt of bouwt u een huis dat Nul-op-de-Meter* is  dan mag u per 1 januari 2016 tot €27.000 euro meer lenen binnen uw hypotheek. Ga voor meer informatie naar uw hypotheekadviseur of bank.
*Bij een Nul-op-de-Meter woning krijgt u (van de bouwer) de garantie dat de woning in een jaar tijd net zoveel energie opwekt (door warmtepomp en zonne-energie)  als een gemiddeld gezin in deze woning verbruikt.

Bent u huurder of zoekt u financiering voor het verduurzamen van uw VvE?

Ook dan zijn er vaak mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met het Energieloket.

Weet u niet precies wat past bij uw situatie?

Neem contact op met het Energieloket.

De Stimuleringslening Duurzaamheid Woningen

Wilt u investeren in duurzame maatregelen aan uw huis? Zoals dak- of vloerisolatie, zonnepanelen, een warmtepomp, driedubbelglas of een groendak? Dan kunt u terecht bij de gemeente om hiervoor een lening aan te vragen.

Let op: per 23 december 2019 wordt een nieuwe regeling van kracht met meer leenvormen en in veel gevallen een iets lagere rente. Onderstaande regeling blijft tot die tijd geldig. Wilt u een lening aanvragen en weten wat voor u de meest gunstige optie is, neem dan contact op met het Energieloket: 06-24350283 of vraag@energieloket-wageningen.nl  

De rente op de lening is 1,9%. Deze rente staat vast voor de hele looptijd. De gemeente heeft totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor deze leningen: de Stimuleringslening Duurzaamheid. Wees er op tijd bij! Als het geld op is, kunnen geen leningen meer worden verstrekt.

Is het slim om geld te lenen voor energiebesparing?

In veel gevallen zeker! De besparing op uw energierekening kan genoeg zijn om de maandelijkse kosten van de lening te dekken. En als de lening eenmaal is afbetaald, profiteert u blijvend van lagere energielasten. Ook beïnvloeden energiebesparende maatregelen de waarde van uw woning positief.

Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel geld u kunt lenen voor duurzame maatregelen hangt af van uw situatie:

 • U kunt een bedrag lenen tussen de 2.500 – 50.000 euro inclusief btw (hoofdsom min mogelijk ontvangen subsidies);
 • De rente is 1,9%
 • De rente staat vast gedurende de looptijd
  • Looptijd voor een bedrag tot en met 10.000 euro:  maximaal 10 jaar
  • Looptijd voor een leenbedrag boven de 10.000:  maximaal 15 jaar
  • Bij een lening van 15.000 euro of meer dient u een energieadvies mee te sturen (de kosten voor dit advies kunnen ook onder de lening vallen)
 • Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt

Interesse? Zo vraagt u een lening aan.

 • U kunt een bedrag lenen tussen de 2.500 – 50.000 euro inclusief btw  (per appartement, hoofdsom minus mogelijke subsidies)
 • De rente is 1,9%
 • De rente staat vast gedurende de looptijd
  • Looptijd voor een bedrag tot en met 10.000 euro:  maximaal 10 jaar
  • Looptijd voor een leenbedrag boven de 10.000:  maximaal 15 jaar
  • Bij een lening van 15.000 euro of meer dient u een energieadvies mee te sturen (de kosten voor dit advies kunnen ook onder de lening vallen)
 • Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt

Interesse? Zo vraagt u een lening aan.

Woont u in een appartement in een VvE met 10 of meer leden, dan kunt u terecht bij de landelijke regeling om geld te lenen voor energiebesparende maatregelen https://www.energiebespaarlening.nl/vve/.

Verenigingen van Eigenaren, wooncoöperaties (dus geen woningcorporatie) of woonverenigingen komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis.

Lees hier alles over op > Vereniging van Eigenaren - Subsidie energiebesparing eigen huis

U kunt een lening aanvragen voor energiemaatregelen die uw woning nóg energiezuiniger maken dan wettelijk is vereist:  een EPC van minimaal 25% scherper dan het geldende Bouwbesluit. Uw woning mag ook niet meer worden aangesloten op het aardgasnet.

Om vast te kunnen stellen welk deel van uw investering in aanmerking komt voor de stimuleringslening, kijkt de gemeente naar 3 zaken: uw koop-/aannemingsovereenkomst, de EPC- berekening voor uw woning,  en een onderbouwing van de meerkosten van een energieadviseur. Is die beoordeling positief, dan:

 • Kunt u een bedrag lenen tussen de 2.500 – 50.000 euro inclusief btw (hoofdsom min mogelijk ontvangen subsidies);
 • De rente is 1,9%
 • De rente staat vast gedurende de looptijd
  • Looptijd voor een bedrag tot en met 10.000 euro:  maximaal 10 jaar
  • Looptijd voor een leenbedrag boven de 10.000:  maximaal 15 jaar
  • Bij een lening van 15.000 euro of meer dient u een energieadvies mee te sturen (de kosten voor dit advies kunnen ook onder de lening vallen)
 • Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt

Interesse? Zo vraagt u een lening aan.

Huurt u een woning of appartement en wilt u graag investeren in duurzame maatregelen?  U kunt hiervoor een lening afsluiten.

 • U kunt een bedrag lenen tussen de 2.500 – 15.000 euro inclusief btw  (hoofdsom min mogelijk ontvangen subsidies);
 • De rente is 1,9%
 • De rente staat vast gedurende de looptijd
  • Looptijd voor een bedrag tot en met 10.000 euro:  maximaal 10 jaar
  • Looptijd voor een leenbedrag boven de 10.000:  maximaal 15 jaar
 • Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt

Interesse? Zo vraagt u een lening aan.

Verhuurt u een woning of appartement in Wageningen en wilt u graag een lening aanvragen voor duurzame maatregelen?  Dat kan voor maximaal 4 woningen.

 • U kunt per verhuurde woning een bedrag lenen tussen 2.500 en 25.000 euro inclusief btw (hoofdsom minus mogelijke subsidies)
 • Voor elke woning (maximaal 4) dient u en aparte lening aan te vragen.
 • De rente is 1,9%
 • De rente staat vast gedurende de looptijd
  • Looptijd voor een bedrag tot en met 10.000 euro:  maximaal 10 jaar
  • Looptijd voor een leenbedrag boven de 10.000:  maximaal 15 jaar
  • Bij een lening van 15.000 euro of meer dient u een energieadvies mee te sturen (de kosten voor dit advies kunnen ook onder de lening vallen)
 • Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt

Interesse? Zo vraagt u een lening aan.

Woont u in een appartement in een VvE met 10 of meer leden, dan kunt u terecht bij de landelijke regeling om geld te lenen voor energiebesparende maatregelen  https://www.energiebespaarlening.nl/vve/.

Verenigingen van Eigenaren, wooncoöperaties (dus geen woningcorporatie) of woonverenigingen komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis.

Lees meer op www.rvo.nl/seeh

Interesse? Zo vraagt u een lening aan.

Voor welke duurzame maatregelen kan ik een lening aanvragen?

U kunt een lening aanvragen voor:

 • Alle gebouwgebonden maatregelen waarmee u energie bespaart of opwekt. Uitzondering zijn maatregelen die wettelijk verplicht zijn wanneer u met een vergunning een grondige renovatie of aanbouw realiseert
 • Zonnepanelen die u graag op het dak van iemand anders dak legt, in een zogenaamd ‘Postcoderoosproject’
 • Groene gevels en groene daken

Voorbeelden van maatregelen:

 • een warmtepomp
 • zonnepanelen (PV)
 • zonneboiler
 • gevel-, dak-, vloer-, en/of glasisolatie
 • aansluiten op een duurzaam collectief warmtenet
 • een bodemenergiesysteem
 • douche-WarmteTerugWin systeem

Meer over duurzame maatregelen vindt u hier.

Let op:

 • Geld lenen voor zonnepanelen samen met all-electric energiesystemen (een warmtepomp/bodemenergiesystemeem) kan alleen als u aannemelijk maakt dat in de woning de nodige maatregelen zijn of worden getroffen om de warmtevraag laag te houden. Voor huishoudens geldt een systeemmaximum van 3000 kWh per jaar opbrengst. Of, wanneer u ook de totale verwarmingsvraag elektrisch opwekt: max. 5000 kWh/jr.
 • Er wordt geen lening verstrekt voor reguliere houtkachels, open haarden en reguliere HR CV- ketels.
 • Voor het geheel vervangen van kozijnen en glas kunt u alleen een lening krijgen als de nieuwe kozijnen voldoen aan het ‘Passiefhuis’ concept. Dit betekent een gemiddelde U-waarde van 0,8 W/m2K of lager. Meer informatie over dit concept vindt u hier.

Voor welke kosten kan ik een lening aanvragen?

U kunt lening aanvragen voor de volgende kosten (inclusief btw) :

 • Voor de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen: materialen en arbeidsuren
 • Voor advies: bouwkundig advies, energieadvies
 • Voor mogelijke leges, voor een noodzakelijke vergunning om de duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren
 • Verminderd met mogelijke subsidies in deze die u krijgt voor deze maatregelen

 

 1. Download het juiste formulier en vul dat in: formulier woningeigenaren / formulier appartementeigenaren / formulier nieuwbouwwoning / formulier huurwoning / formulier kleine verhuurders / verhuurdersverklaring. Stuur dat met de gevraagde bijlagen (die vindt u bij het formulier) naar:
  Gemeente Wageningen
  O.v.v. Stimuleringslening Duurzaamheid Woningen
  Postbus 1
  6700 AA Wageningen

  Of u stuurt de stukken digitaal naar gemeente@wageningen.nl o.v.v. Stimuleringslening Duurzaamheid Woningen

 2. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bijlagen. Ze bepaalt welke maatregelen in aanmerking komen voor de lening. Daarmee bepaalt ze ook wat de hoofdsom van de lening kan zijn. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een toewijzingsbrief van de gemeente voor de lening waarin de hoogte van het leenbedrag, de rente en de looptijd staat opgenomen. Met deze brief kunt u vervolgens de lening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het SVn doet een financiële toetsing en keert het leenbedrag uit en organiseert de afbetaling.
 3. U vraagt de lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Dit kan digitaal via www.svn.nl/gemeente/Wageningen of met behulp van de aanvraagset die is meegestuurd met de brief. U ontvangt bericht van SVn op u de lening wel of niet kunt afsluiten.
 4. Het leenbedrag komt beschikbaar in een bouwkrediet bij SVn. Vanaf dit moment betaalt u iedere maand het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. Dit gaat via een automatische incasso. Verder ontvangt u van SVn declaratieformulieren. Hiermee kunt u de rekeningen declareren van de bedrijven die voor u aan de slag gaan.
 5. De declaratieformulieren en factuur stuurt u vervolgens naar de gemeente. Dit kunt via de post sturen maar ook digitaal door de factuur en declaratieformulier in te scannen en te mailen. Zie stap 1 voor de adresgegevens. De gemeente geeft vervolgens toestemming aan SVn om de rekening te betalen uit het bouwkrediet. SVn betaalt rechtstreeks aan de betreffende bedrijven uit, maar betaalt nooit meer uit dan in uw bouwkrediet beschikbaar is. Wanneer u een gedeelte heeft moeten voorschieten dan kunt u dat op de declaratieformulier aangeven en als bijlage een betaalbewijs meesturen. SVn zal dit bedrag dan uit het bouwkrediet op uw rekening overmaken.

Subsidie

Voor individuele huiseigenaren is er de ISDE-regeling van de rijksoverheid. Er is subsidie op warmtepompen (volledig en hybride), zonneboilers, pelletketels en biomassaketels. Daarnaast is er sinds september 2019 weer een subsidieregeling voor isolatiemaatregelen: de SEEH-regeling. Binnen deze regeling is er subsidie op allerlei soorten isolatiemaatregelen, maar ook op maatwerkadvies, ventilatiesystemen en het waterzijdig inregelen van uw CV-installatie.

Er is voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) de Subsidie energiebesparing eigen huis voor  het isoleren van dak, spouw, gevel, vloer en glas. Hiermee krijgt u subsidie voor ten minste twee isolatiemaatregelen én voor maatwerkadviezen.

Bekijk voor details van deze regelingen de betreffende webpagina's, of neem contact op met het Energieloket.

Ik investeer slim lening / Nationaal Energie Bespaarfonds

Eigenaren van bestaande woningen en Vereniging van Eigenaren kunnen geld lenen voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen met de Energiebespaarlening. Dit is een door de Rijksoverheid opgezet fonds. Voor meer informatie kunt u terecht op ikinvesteerslim.nl.

Monument

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Zij ondersteunen o.a. ook eigenaren die een monument willen verduurzamen en hebben kennis van de financiering van deze maatregelen. Ga naar restauratiefonds.nl voor meer informatie.

Meer lenen voor duurzame nieuwbouw

Koopt of bouwt u een huis dat Nul-op-de-Meter* is  dan mag u per 1 januari 2016 tot €27.000 euro meer lenen. Ga voor meer informatie naar uw hypotheekadviseur of bank. En kijk op rijksoverheid.nl.
*Bij een Nul-op-de-Meter woning krijgt u (van de bouwer) de garantie dat de woning in een jaar tijd net zoveel energie opwekt (door warmtepomp en zonne-energie)  als een gemiddeld gezin in deze woning verbruikt.