Subsidie & Lening

Subsidie

Voor woningeigenaren

Sinds januari 2021 is er vanuit de rijksoverheid één subsidieregeling voor de verduurzaming van uw eigen woning: de ISDE-regeling. Er is voor particuliere woningeigenaren subsidie voor de volgende maatregelen:

 • Isolatie van gevel, spouwmuur, bodem, vloer, dak en/of zoldervloer
 • Isolerend glas (HR++ of triple) en isolerende deuren
 • Warmtepompen (bron bodem of bron lucht), ook warmtepompboilers en hybride warmtepompen
 • Zonneboilers
 • aansluiting op een warmtenet

Voor isolatie krijgt u ongeveer 15% subsidie op één isolatiemaatregel. Neemt u meer dan één maatregel, dan is de subsidie 30%. Op warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet is de subsidie ongeveer 30%.

Er zijn wel enkele spelregels, dus let goed op of u in aanmerking komt voor subsidie. Zo zijn er voor de isolatiemaatregelen minimumeisen aan het oppervlak en de kwaliteit en moet u een vakman inschakelen.

Voor meer informatie kijkt u hier.

Voor VVEs

Voor VVEs werkt het iets anders, maar zijn er vergelijkbare subsidies beschikbaar. Voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenet-aansluitingen geldt net als hierboven de ISDE, maar voor isolatiemaatregelen is er tot en met 2022 de SEEH-regeling. Deze laatste regeling is wat uitgebreider dan de ISDE voor particulieren en biedt ook subsidie op bijvoorbeeld ventilatiesystemen en maatwerkadviezen.

 

Leningen

Toekomstbestendig Wonen Lening

Voor woningeigenaren

<!---->

Bent u woningeigenaar en denkt u erover om uw woning geschikt te maken voor de toekomst? Zodat u bijvoorbeeld minder energielasten heeft, en om er ook prettig te kunnen blijven wonen als u ouder bent? In Wageningen kunt u terecht bij de gemeente voor een lening om uw huis toekomstbestendig te maken. Denk bijvoorbeeld aan duurzame maatregelen zoals dak- of vloerisolatie, zonnepanelen, een warmtepomp, driedubbelglas of een groendak, eventueel in combinatie met maatregelen om uw huis levensloopbestendig te maken. Bekijk de lijst met mogelijke maatregelen.

Met de stimuleringsregeling Toekomstbestendig Wonen kunnen particuliere woningeigenaren aan aantrekkelijke financiering krijgen om hun woning toekomstbestendig te maken.

Is het slim om geld te lenen voor energiebesparing?

In veel gevallen zeker! De besparing op uw energierekening kan genoeg zijn om de maandelijkse kosten van de lening te dekken. En als de lening eenmaal is afbetaald, profiteert u blijvend van lagere energielasten. Ook beïnvloeden energiebesparende maatregelen de waarde van uw woning positief.

Welke lening past bij mij?

Om zoveel mogelijk woningeigenaren te kunnen helpen, zijn er vier verschillende leenvormen. Voor alle leningen geldt als voorwaarde dat minimaal één energiemaatregel onderdeel moet zijn van de voorgenomen investeringen. Hoeveel geld u kunt lenen voor duurzame maatregelen hangt af van uw situatie. Bekijk hieronder de verschillende leenvormen. Twijfelt u welk type lening het beste bij u past? Neem dan contact op met het energieloket.

Aanvragen Toekomstbestendig Wonen Lening

Andere leningen en ondersteuning

Nationaal Warmtefonds (voorheen Nationaal Energie Bespaarfonds)

Naast de Toekomstbestendig Wonen Lening die de gemeente aanbiedt, kan men voor leningen terecht bij het Nationaal Warmtefonds. Dit fonds is in opdracht van de Rijksoverheid opgezet voor eigenaren van bestaande woningen, Verenigingen van Eigenaren en scholen.

Huishoudens met een verzamelinkomen tot € 45.014 per jaar lenen per 1 november 2022 tegen 0% rente. 

Voor voorwaarden en informatie kunt u terecht op www.warmtefonds.nl

Monumenten

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Zij ondersteunen o.a. ook eigenaren die een monument willen verduurzamen en hebben kennis van de financiering van deze maatregelen. Ga naar restauratiefonds.nl voor meer informatie.

Meer lenen voor duurzame nieuwbouw

Koopt of bouwt u een huis dat Nul-op-de-Meter* is  dan mag u per 1 januari 2016 tot €27.000 euro meer lenen binnen uw hypotheek. Ga voor meer informatie naar uw hypotheekadviseur of bank.
*Bij een Nul-op-de-Meter woning krijgt u (van de bouwer) de garantie dat de woning in een jaar tijd net zoveel energie opwekt (door warmtepomp en zonne-energie)  als een gemiddeld gezin in deze woning verbruikt.

Bent u huurder of zoekt u financiering voor het verduurzamen van uw VvE?

Ook dan zijn er vaak mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met het Energieloket.

Weet u niet precies wat past bij uw situatie?

Neem contact op met het Energieloket.

De Stimuleringslening Duurzaamheid Woningen

Wilt u investeren in duurzame maatregelen aan uw huis? Zoals dak- of vloerisolatie, zonnepanelen, een warmtepomp, driedubbelglas of een groendak? Dan kunt u terecht bij de gemeente om hiervoor een lening aan te vragen.

Let op: per 23 december 2019 wordt een nieuwe regeling van kracht met meer leenvormen en in veel gevallen een iets lagere rente. Onderstaande regeling blijft tot die tijd geldig. Wilt u een lening aanvragen en weten wat voor u de meest gunstige optie is, neem dan contact op met het Energieloket: 06-24350283 of vraag@energieloket-wageningen.nl  

De rente op de lening is 1,9%. Deze rente staat vast voor de hele looptijd. De gemeente heeft totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor deze leningen: de Stimuleringslening Duurzaamheid. Wees er op tijd bij! Als het geld op is, kunnen geen leningen meer worden verstrekt.

Is het slim om geld te lenen voor energiebesparing?

In veel gevallen zeker! De besparing op uw energierekening kan genoeg zijn om de maandelijkse kosten van de lening te dekken. En als de lening eenmaal is afbetaald, profiteert u blijvend van lagere energielasten. Ook beïnvloeden energiebesparende maatregelen de waarde van uw woning positief.

Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel geld u kunt lenen voor duurzame maatregelen hangt af van uw situatie:

Voor welke duurzame maatregelen kan ik een lening aanvragen?

U kunt een lening aanvragen voor:

 • Alle gebouwgebonden maatregelen waarmee u energie bespaart of opwekt. Uitzondering zijn maatregelen die wettelijk verplicht zijn wanneer u met een vergunning een grondige renovatie of aanbouw realiseert
 • Zonnepanelen die u graag op het dak van iemand anders dak legt, in een zogenaamd ‘Postcoderoosproject’
 • Groene gevels en groene daken

Voorbeelden van maatregelen:

 • een warmtepomp
 • zonnepanelen (PV)
 • zonneboiler
 • gevel-, dak-, vloer-, en/of glasisolatie
 • aansluiten op een duurzaam collectief warmtenet
 • een bodemenergiesysteem
 • douche-WarmteTerugWin systeem

Meer over duurzame maatregelen vindt u hier.

Let op:

 • Geld lenen voor zonnepanelen samen met all-electric energiesystemen (een warmtepomp/bodemenergiesystemeem) kan alleen als u aannemelijk maakt dat in de woning de nodige maatregelen zijn of worden getroffen om de warmtevraag laag te houden. Voor huishoudens geldt een systeemmaximum van 3000 kWh per jaar opbrengst. Of, wanneer u ook de totale verwarmingsvraag elektrisch opwekt: max. 5000 kWh/jr.
 • Er wordt geen lening verstrekt voor reguliere houtkachels, open haarden en reguliere HR CV- ketels.
 • Voor het geheel vervangen van kozijnen en glas kunt u alleen een lening krijgen als de nieuwe kozijnen voldoen aan het ‘Passiefhuis’ concept. Dit betekent een gemiddelde U-waarde van 0,8 W/m2K of lager. Meer informatie over dit concept vindt u hier.

Voor welke kosten kan ik een lening aanvragen?

U kunt lening aanvragen voor de volgende kosten (inclusief btw) :

 • Voor de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen: materialen en arbeidsuren
 • Voor advies: bouwkundig advies, energieadvies
 • Voor mogelijke leges, voor een noodzakelijke vergunning om de duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren
 • Verminderd met mogelijke subsidies in deze die u krijgt voor deze maatregelen

Subsidie

Voor individuele huiseigenaren is er de ISDE-regeling van de rijksoverheid. Er is subsidie op warmtepompen (volledig en hybride), zonneboilers, pelletketels en biomassaketels. Daarnaast is er sinds september 2019 weer een subsidieregeling voor isolatiemaatregelen: de SEEH-regeling. Binnen deze regeling is er subsidie op allerlei soorten isolatiemaatregelen, maar ook op maatwerkadvies, ventilatiesystemen en het waterzijdig inregelen van uw CV-installatie.

Er is voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) de Subsidie energiebesparing eigen huis voor  het isoleren van dak, spouw, gevel, vloer en glas. Hiermee krijgt u subsidie voor ten minste twee isolatiemaatregelen én voor maatwerkadviezen.

Bekijk voor details van deze regelingen de betreffende webpagina's, of neem contact op met het Energieloket.

Ik investeer slim lening / Nationaal Energie Bespaarfonds

Eigenaren van bestaande woningen en Vereniging van Eigenaren kunnen geld lenen voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen met de Energiebespaarlening. Dit is een door de Rijksoverheid opgezet fonds. Voor meer informatie kunt u terecht op ikinvesteerslim.nl.

Monument

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Zij ondersteunen o.a. ook eigenaren die een monument willen verduurzamen en hebben kennis van de financiering van deze maatregelen. Ga naar restauratiefonds.nl voor meer informatie.

Meer lenen voor duurzame nieuwbouw

Koopt of bouwt u een huis dat Nul-op-de-Meter* is  dan mag u per 1 januari 2016 tot €27.000 euro meer lenen. Ga voor meer informatie naar uw hypotheekadviseur of bank. En kijk op rijksoverheid.nl.
*Bij een Nul-op-de-Meter woning krijgt u (van de bouwer) de garantie dat de woning in een jaar tijd net zoveel energie opwekt (door warmtepomp en zonne-energie)  als een gemiddeld gezin in deze woning verbruikt.