Op naar de eerste gasloze wijken in Wageningen

gasloze wijk

15 september 2017

Alle 14 Wageningse wijken gasloos of daarnaar op weg in 2030. Dat is de ambitie die de gemeente in het nieuwe Klimaatplan neerzette. Want gasloze wijken zijn de toekomst.  De transitie naar ‘gasloos’  zal wijk voor wijk worden opgepakt.  In de Nude en de Benedenbuurt zijn de eerste stappen gezet om te onderzoeken hoe zij zonder aardgas kunnen.

Nude en Benedenbuurt als eerste

Zowel in de Nude als in de Benedenbuurt is het een uitgelezen moment om aan aardgasloze toekomst te denken. In de Nude is het aardgasnet aan vervanging toe, en het is niet van deze tijd om voor de komende 50 jaar een nieuw net voor fossiele brandstof aan te leggen. In de Benedenbuurt is het gasnet verouderd en moet de  riolering worden vervangen. Als de straten daarvoor opengaan, is het mogelijk gelijk ook alternatieve voorzieningen voor woningverwarming neer te leggen in de grond.

Bewoners denken mee

Bewoners spelen een belangrijke rol in de overgang naar een gasloze wijk. In de Benedenbuurt ontstond het idee voor een gasloze wijk bij een groep bewoners. Samen met de gemeente en de Woningstichting onderzoeken zij nu verschillende mogelijkheden. Op korte termijn zullen alle bewoners van de Benedenbuurt betrokken worden.

In de Nude zit een groot aantal partijen aan tafel om plannen te maken voor de toekomst van de hele wijk. Naast aardgasloze ambities, gaat het dan over groen, afval, wonen: hoe zien we de Nude straks graag? Het een langjarig proces, waarbij dromen van de bewoners van de Nude verbonden zullen worden aan de (beleids)doelen van organisaties die een  belang in de wijk hebben.