Ik woon in een VvE

Als u in een appartementencomplex woont kan energie besparen ook best ‘complex’ zijn. Voor veel maatregelen (dakisolatie, zonnepanelen) is immers een besluit van de vergadering nodig. Wageningen heeft ongeveer 100 VvE's. Veel van die VvE's hebben nog een energielabel E, F of zelfs G. Werk aan de winkel dus. De gemeente Wageningen en haar partners helpen u er graag bij!

Energieloket: ook voor VVE's!

Ook VvEs kunnen terecht bij het Energieloket. Leida van den Berg is hiervoor de contactpersoon. Ze is te bereiken op 06-3966 8318 en leida@energieloket-wageningen.nl.

Actie 'Hoe laag kun je gaan'

In 2020-2021 loopt de actie 'Hoe laag kun je gaan'. Bent u eigenaar van een appartement in een VvE en bent u benieuwd welke slimme stappen uw VvE kan zetten om energie te besparen? Verzamel ten minste 4 appartementseigenaren uit uw VvE en de energieadviseur komt gratis langs voor een uitgebreid huisbezoek en follow-up. Hoe meer buren er meedoen, hoe langer de tijd de energieadviseur voor u heeft. Lees verder op www.wageningenduurzaam.nl/hoe-laag

Informatieavond VvE’s nabij Warmtenet: 16 februari 2021

Op dinsdag 16 februari was er een (online) informatieavond voor VvE leden die in de nabijheid van het (mogelijke) toekomstige warmtenet Wageningen wonen. Zo’n 55 VvE-leden waren aanwezig vanuit zo’n 35 VvE’s.

Tijdens de avond werd informatie gegeven over de Warmtevisie Wageningen, het onderzoek naar een warmtenet vanaf SK-Parenco in Renkum en de eventuele mogelijkheden voor VvE’s om hierop aan te sluiten in de toekomst. “Wat is stand van zaken?”, “Wat past bij mijn VvE?” “Wat kan ik al doen?”, waren vragen die aan bod kwamen. Er is een opname gemaakt. Een kort verslag en de Presentatie infoavond VvE's nabij warmtenet 16 febr21 zijn beschikbaar.

Heeft u vragen of interesse? Neem dan contact op met Leida van de Berg: leida@energieloket-wageningen.nl | 06 3966 8318.

Veelgestelde vragen VvE's en warmtenet

De vragen die gesteld werden tijden de informatieavond VvE's nabij (mogelijk) warmtenet zijn te vinden in het document 'Veelgestelde vragen VvEs Warmtenet versie 2021 0329'. Dit document zal zich in de loop der tijd nog verder ontwikkelen.

Subsidie voor energieplan en procesbegeleiding

VvE's kunnen subsidie aanvragen voor een energiescan en (daarna) voor procesbegeleiding om daadwerkelijk te gaan verduurzamen. Wij vragen VvE's die hier gebruik van willen maken ook even contact op te nemen met Leida van den Berg van het Energieloket.

Forse energiebesparing bij VvE's mogelijk

De gemeente begeleidt  samen met een club van professionals VvE's in energierenovaties met een grote ambitie. Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neemt u gerust contact op met het Energieloket.

In deze brochure vindt u voorbeelden van VvE’s waar het gelukt is om fors op energie te besparen. Sommige lukt het zelfs tot 80% te besparen. VvE 'Lindenhove' in Apeldoorn is hier een voorbeeld van. In dit krantenbericht en deze folder leest u daar meer over.

Nolensstraat

De VvE aan de Nolensstraat (2-40) in de Nude is een mooi voorbeeld voor Wageningse VvE's. In de tweede helft van 2019 is hier een Nul-op-de-Meter renovatie uitgevoerd. Het proces wat hieraan vooraf ging is zeer leerzaam geweest, en veel inzichten kunnen gebruikt worden voor andere VvE's.

 

Vve Nolenstraat in Nude
VvE Nolensstraat in de Nude

Schets nieuwe situatie Nolensstraat

Overige subsidies en leningen voor VvE’s

Er is een landelijke VvE Energiebespaarlening lening. Daarnaast is er de Subsidie energiebesparing eigen huis waar ook  VvE’s gebruik van kunnen maken.  Wilt u een snelle en korte uitleg van zowel de lening als de subsidie kijk dan naar deze presentatie vves-verduurzamen-wageningen.

Presentaties Informatieavond Energiebesparen voor VvE's 10 november 2016

Op 10 november was er een informatieavond energiebesparen voor VvE's in café Loburg. De presentatie die die avond is gegeven door Marianne Nevens van Energiesprong en Bakker VvE beheer vind u hier; VvE's-verduurzamen-wageningen

Zonnepanelen op uw VVE!

Als een VVE investeert in een zonnepanelen-installatie op het eigen appartementen- of flatgebouw, kan dit een behoorlijke besparing op de energiekosten opleveren voor haar leden. Wilt u graag meer informatie welke stappen uw VVE moet zetten? Klik op de volgende link voor meer informatie: <<zonnepanelen VVE>>