Wat zijn de kosten en de baten van het isoleren van uw huis (of VvE)?

Onderzoeksbureau TNO heeft in 2020 onderzocht wat het kost om Nederlandse woningen naar een hoger isolatieniveau te brengen. Het hele onderzoeksrapport vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/26/kosten-en-baten-isolatiestandaard-en-streefwaarden-woningen

Belangrijkste conclusies TNO-rapport kosten en baten isoleren

  • Meer dan 50% van de woningeigenaren kan extra geld lenen via zijn hypotheek en gebruiken voor isolatie (niveau 2 en 3), zónder dat het geld kost of waarbij het zelfs geld oplevert. Oftewel: de stijging van hypotheeklasten is kleiner dan of gelijk aan de besparing op energiekosten.
  • Als er geen hypotheekruimte is, kan nog steeds 40% van de woningeigenaren op dezelfde manier geld lenen uit het warmtefonds (lening) voor isolatie (niveau 2 of 3). De maandelijkse lasten van het fonds zijn lager dan of gelijk aan de besparing op energiekosten.
  • Het is gunstiger om investeringen te doen op een natuurlijk moment via de hypotheek dan via een lening.
  • Isoleren naar zeer goed (niveau 4) kost 75% van de woningeigenaren op jaarbasis geld. De kosten voor de maatregelen zijn dus hoger dan de besparing die ze opleveren.
  • Isoleren naar niveau 4 kan wel geschikt zijn voor mensen die hun woning grondig willen gaan renoveren. U kunt dan fors besparen op de kosten van een verwarmingsinstallatie, omdat u bijvoorbeeld voldoende hebt aan een warmtepomp met een veel kleiner vermogen. Als u zó goed isoleert dat u voldoet aan de ‘passiefhuisstandaard’ wordt een dure ruimteverwarmingsinstallatie soms zelfs helemaal overbodig. Dit kan bij eengezinswoningen maar ook bij een Vereniging van Eigenaren (bijvoorbeeld bij de VvE aan de Nolensstraat in Wageningen).

Kostentabellen

Hieronder vindt u een aantal tabellen. Per woningtype ziet u een ruwe inschatting van de kosten volgens TNO om een woning naar isolatieniveau 2, 3 of 4 te brengen op een natuurlijk moment (als u toch al gaat verbouwen of verhuizen). Ook ziet u wat dit op jaarbasis kost als u de besparing op energiekosten aftrekt van de kosten van financiering (prijspeil 2020). Voor VvE’s komen de kosten in de vorm van extra servicekosten.

Bijvoorbeeld: stel dat isoleren omgerekend op jaarbasis €500 kost, maar u bespaart op jaarbasis €400 aan energiekosten. De kosten voor het isoleren zijn dan op jaarbasis eigenlijk €100. Zou de besparing op jaarbasis niet €400 zijn maar €600, dan wordt het getal -€100. Isoleren levert dan geld op.

NB: door de gestegen energiekosten in 2021 zal het saldo van kosten en baten in veel gevallen hoger uitvallen! Verder zorgen ook de aanhoudende stijgende huizenprijzen ervoor dat het nóg aantrekkelijker wordt om de overwaarde op uw woning te benutten voor isolatiemaatregelen.

TNO heeft voor 2020 ook gekeken of het gunstiger is de investering te doen via uw hypotheek of via een lening. Het bleek in alle gevallen gunstiger de isolatie investeringen die u wilt doen op een natuurlijk moment te doen via uw hypotheek.

Getallen ‘extra investering’ zijn overgenomen uit het rapport van TNO. Getallen ‘kosten per jaar’ zijn een schatting o.b.v. figuur S.2 TNO-rapport.

Scroll naar rechts voor meer eigenschappen.

Type en bouwjaar >Hoek(rij)woning
Voor 1945
Tussen(rij)woning
Voor 1945
Vrijstaande woning
Voor 1945
NiveauExtra
investering 
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Extra
investering
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Extra
investering
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Niveau 2 € 9.150€ 230€ 8.240€ 250€ 10.260€ 250
Niveau 3€ 11.960€ 220€ 11.190€ 240€ 16.480€ 280
Niveau 4€ 35.050€ 280€ 25.400€ 320€ 44.380€ 480

Scroll naar rechts voor meer eigenschappen.

Type en bouwjaar >Hoek(rij)woning
1945-1974
Tussen(rij)woning
1945-1974
Vrijstaande woning
1945-1974
NiveauExtra
investering 
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Extra
investering
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Extra
investering
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Niveau 2 € 10.060€ 60€ 9.180€ 130€ 12.410€ 50
Niveau 3€ 13. 890€ -30€ 12.510€ 50€ 19.180€ -110
Niveau 4€ 47.640€ 1.060€ 34.540€ 770€ 64.740€ 1.220

Scroll naar rechts voor meer eigenschappen.

Type en bouwjaar >Hoek(rij)woning
1975-1995
Tussen(rij)woning
1975-1995
Vrijstaande woning
1975-1995
NiveauExtra
investering 
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Extra
investering
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Extra
investering
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Niveau 2 € 5.470€ 20€ 5.450€ 60€ 6.020€ 20
Niveau 3€ 13.430€ 30€ 11.950€ 70€ 19.050€ 100
Niveau 4€ 47.910€ 1.130€ 32.770€ 780€ 67.030€ 1.550

Scroll naar rechts voor meer eigenschappen.

Type en bouwjaar >Hoek(rij)woning
Na 1995
Tussen(rij)woning
Na 1995
Vrijstaande woning
Na 1995
NiveauExtra
investering 
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Extra
investering
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Extra
investering
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Niveau 2 € 3.000€ 60€ 3.000€ 60€ 3.000 €-
Niveau 3€ 3.220€ 20€ 3.200€ 40€ 3.220€ -30
Niveau 4€ 20.690€ 380€ 16.000€ 370€ 25.720€ 430

Scroll naar rechts voor meer eigenschappen.

Type en bouwjaar >appartement
Voor 1945
appartement
1945-1974
appartement
1975-1995
appartement
Na 1995
NiveauExtra
investering 
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Extra
investering
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Extra
investering
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Extra
investering
Kosten
minus baten per jaar bij financiering via hypotheek
Niveau 2 € 6.250€ 160€ 5.580€ 40€ 3.780€ 40€ 2.610€ 40
Niveau 3€ 7.260€ 120€ 6.540€ -30€ 5.170€ 20€ 2.720€ 50
Niveau 4€ 25.180€ 520€ 22.670€ 400€ 23.690€ 570€ 18.260€ 460

Welke kosten zijn in deze tabel niet meegenomen?

De isolatieniveaus gaan alleen over isolatie. Voor de overstap van een hr-ketel naar een warmtepomp of een warmtenet zijn meer maatregelen nodig. Afhankelijk van de manier waarop uw woning in de toekomst verwarmd wordt zonder aardgas, kan dat zijn:

  • de aanschaf en plaatsing van een (hybride)warmtepomp,
  • de aansluitkosten op een collectief warmtenet,
  • aanpassing van het afgiftesysteem (de radiatoren). Dit is nodig om een woning die wordt verwarmd met lage of midden temperatuur goed warm te krijgen.

Wat precies de kosten hiervoor zijn, wordt duidelijk wanneer de gemeente samen met u en uw wijk een Wijkplan gaat maken.

Advies: eerst de energieadviseur en dan de hypotheekadviseur

Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen: wilt u meerdere stappen gaan zetten dan loont het altijd de moeite om advies in te winnen bij een onafhankelijk energieadviseur https://wageningenduurzaam.nl/wageningenwoontduurzaam/energieloket. Dit advies kost u een paar honderd euro. Het bespaart u de zorgen van ondoordachte keuzes.

Met een energieadvies en offertes van uitvoerders (aannemer, installatiebedrijf, etc) op zak kunt u vervolgens een hypotheekadviseur benaderen. Hij kan aangeven welke hypotheekruimte u heeft voor extra investering in verduurzaming.