Roghorst 102-224 even

Woning met zadeldak en inpandige berging

Voor dit woningtype is samen met een aantal wijkbewoners een energieneutraal renovatie uitgedacht. Een filmpje en een brochure geeft u een impressie.

Kenmerken van dit type;

  • Een spouwmuurconstructie met deels houten en deels stenen buitenspouwbladen.
  • Een zadeldak met pannen, de richting van de nokken verschilt (O-W, N-Z).
  • Betonnen vloeren met kruipruimte, oorspronkelijk ongeïsoleerd.
  • Achter- én voortuinen.
  • Aan de woning gekoppelde stenen bergingen aan de voorzijde van de woning.

De volgende maatregelen zijn goed uit te voeren bij deze woningen. Ze staan op volgorde: de bovenste maatregelen leveren u de meeste duurzaamheidswinst op;

  • Na-isoleren onderzijde vloeren met b.v. thermoskussens of een ander materiaal met minimale isolatiewaarde van Rc = 3,8 en kruipruimte vloer bedekken met een dikke folie om vocht tegen te houden.
  • Na-isoleren dak.
  • Zonne-energie op zuidgerichte (en eventueel ook de andere) dakvlakken.

Meer praktische informatie over elk onderdeel vind u onder het tabblad ‘maatregelen’.

Knelpunt bij het verduurzamen van dit type;

De spouwmuren zijn deels al tijdens de bouw geïsoleerd. Helaas werd dat in die tijd zeer minimaal gedaan. Die oude isolatie zit nu eventuele na-isolatie van de spouw in de weg. De enige optie voor het beter isoleren van de gevels is door er van buiten of van binnen extra isolatie tegenaan te zetten. Dit is een veel kostbaarder maar wel veel effectiever maatregel dan traditionele na-isolatie van de spouw.