Roghorst – Al actief

Plan verduurzaming woningen westkant Roghorst

In de wijk Roghorst staan verschillende typen eengezinswoningen. Voor de 149 woningen aan de westkant van de Roghorst wordt gewerkt aan een plan om deze woningen slim en met zoveel mogelijk hergebruik van materiaal te verduurzamen. Er wordt goed gekeken naar de specifieke problemen van deze woningen. Zo kunnen bijvoorbeeld de oude aluminium kozijnen behouden blijven wanneer zij aan de binnenkant met een strook isolatiemateriaal bekleed worden.

Goed bezochte informatieavond 12 februari 2019

Op 12 februari 2019 is een deel van het plan voor een flink aantal geïnteresseerde bewoners gepresenteerd. Helaas is het door ziekte niet gelukt om op deze avond het complete verhaal te vertellen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een folder waarin de details en kosten van het plan beschikbaar worden gemaakt, maar dit duurt wat langer dan oorspronkelijk verwacht. We hopen zo spoedig mogelijk een volledig verhaal te kunnen delen.

De presentaties van de avond zelf zijn hier te downloaden:

Energieloket (algemene inleiding)

HannekeTent (onderzoek verduurzaming deze woningen)

Platdus (isolatie algemeen)

Behoefte aan collectieve aanpak

Op de informatieavond werd duidelijk dat er veel behoefte is aan een collectief vervolg. Als er meer mensen meedoen, kan er dan korting gegeven worden? Of wordt het op z’n minst eenvoudiger omdat het uitzoekwerk samen gedaan kan worden? In de informatiefolder wordt ook antwoord gegeven op deze vragen.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, of zou u graag mee willen denken met het vervolg, neem dan contact op met ons energieloket. U kunt uw vraag via een contactformulier doorgeven of u kunt bellen naar: 06-24350283 (Robert-Jan Geerts).