Roghorst – Al actief

Bijeenkomst warmtetransitie 23 mei 2019

Op donderdagavond 23 mei was in het Pantarijn de Warm Wageningen avond. 150 inwoners van Wageningen spraken met elkaar, met de gemeente en met deskundigen over oplossingen om hun eigen wijk in de toekomst zonder aardgas te verwarmen.

Hieronder vindt u het verslag van deze avond, de presentaties en andere documenten die deze avond zijn gebruikt. Binnenkort volgt meer informatie uit de Wijkanalyse tool van Liander. Deze wordt op dit moment geactualiseerd.

Presentaties: plenair en voor uw wijk
Hier vindt u de plenaire presentaties en de presentatie die u in uw eigen klaslokaal heeft gezien.

Verslag bewonersgesprekken
Tijdens de bewonersavond op 23 mei spraken inwoners met elkaar de vragen, opmerkingen en oplossingen die ze hebben voor hun eigen wijk. Hier vindt u een puntsgewijs verslag.

Verslag

Kaart: leeftijd riolering in uw wijk
Op deze kaart ziet u of de riolering in uw wijk binnenkort aan vervanging toe is. De leeftijd van het gasnet vindt u in de wijkanalyse tool van Liander. Deze wordt op dit moment geactualiseerd en stellen we zo snel mogelijk beschikbaar via deze website.

Kaart riolering

Kaarten: mogelijke tracés warmtenet
Hieronder vindt u een aantal mogelijke routes van een warmtenet vanuit Parenco. Het tracé ligt nog niet vast. Wel weten we al dat een mogelijk warmtenet sowieso over de Rooseveltweg zal gaan lopen.

Wijkanalyse tool Liander
In de wijkanalyse tool staan allerlei gegevens over uw wijk, zoals de samenstelling van de woningen, de leeftijd van het gasnet en de kosten voor de verschillende alternatieven voor aardgas (warmtenet, all-electric en hybride). De gegevens in de wijkanalyse tool worden op dit moment door Liander geactualiseerd. Zodra ze beschikbaar zijn plaatsen we deze hier.

Plan verduurzaming woningen westkant Roghorst

In de wijk Roghorst staan verschillende typen eengezinswoningen. Voor de 149 woningen aan de westkant van de Roghorst wordt gewerkt aan een plan om deze woningen slim en met zoveel mogelijk hergebruik van materiaal te verduurzamen. Er wordt goed gekeken naar de specifieke problemen van deze woningen. Zo kunnen bijvoorbeeld de oude aluminium kozijnen behouden blijven wanneer zij aan de binnenkant met een strook isolatiemateriaal bekleed worden.

Goed bezochte informatieavond 12 februari 2019

Op 12 februari 2019 is een deel van het plan voor een flink aantal geïnteresseerde bewoners gepresenteerd. Helaas is het door ziekte niet gelukt om op deze avond het complete verhaal te vertellen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een folder waarin de details en kosten van het plan beschikbaar worden gemaakt, maar dit duurt wat langer dan oorspronkelijk verwacht. We hopen zo spoedig mogelijk een volledig verhaal te kunnen delen.

De presentaties van de avond zelf zijn hier te downloaden:

Energieloket (algemene inleiding)

HannekeTent (onderzoek verduurzaming deze woningen)

Platdus (isolatie algemeen)

Behoefte aan collectieve aanpak

Op de informatieavond werd duidelijk dat er veel behoefte is aan een collectief vervolg. Als er meer mensen meedoen, kan er dan korting gegeven worden? Of wordt het op z’n minst eenvoudiger omdat het uitzoekwerk samen gedaan kan worden? In de informatiefolder wordt ook antwoord gegeven op deze vragen.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, of zou u graag mee willen denken met het vervolg, neem dan contact op met ons energieloket. U kunt uw vraag via een contactformulier doorgeven of u kunt bellen naar: 06-24350283 (Robert-Jan Geerts).