Noordwest – Al actief

Collectief verduurzamingsinitiatief Bewonersvereniging NoordWest

februari 2020

Warmtetransitie in Wageningen

In mei 2019 organiseerde de gemeente een bijeenkomst over de vraag hoe Wageningen in de komende jaren van het gas af gaat. Er is nog veel onzeker over de manier waarop Wageningse wijken van het gas af gaan. Dit zou kunnen door een warmtenet, zoals bij de westkant van NoordWest al het geval is, waarbij in de toekomst een duurzame bron gebruikt moet worden. Een andere optie is woningen volledig elektrisch (met warmtepompen) verwarmen. Hoe dan ook zal het nog lang duren voordat iedereen ‘gasvrij’ is.

Eén ding is zeker, isolatie is een belangrijke sleutel. Dit kan nu al en is onafhankelijk van de uiteindelijke manier van verwarmen. Bij een lage energievraag is het eenvoudiger om later op een alternatief voor aardgas over te stappen. Het levert comfort op en bespaart direct op stookkosten. Te denken valt aan isolatiemaatregelen en zuinigere ventilatiesystemen. Maar welke maatregelen passen goed bij de verschillende woningen in Noordwest? Dat vraagt om maatwerk per huistype.

In NoordWest zijn we al begonnen!

NoordWest is een relatief jonge wijk, met redelijk geïsoleerde woningen. Echter is er meer nodig om over te stappen van gas naar een duurzame verwarmingsbron. De bewonersvereniging is hier samen met een aantal inwoners mee aan de slag gegaan.

Hier is de volgende aanpak uit voort gekomen: per woningtype worden de verbeterkansen op een rijtje gezet en worden de bewoners geholpen de gewenste maatregelen uit te voeren. Een energieadviseur bezoekt een aantal ‘modelwoningen’ en kijkt welke mogelijkheden passen bij de wensen en ambities van de bewoners. Op basis hiervan wordt een woningtype-advies gemaakt en gedeeld met alle bewoners van dit type huis. Vervolgens worden er geschikte uitvoerders gezocht voor de gewenste maatregelen en wordt geholpen bij het kiezen uit de offertes. Deze aanpak levert voor u als bewoner diverse voordelen op:

  • U krijgt eenvoudig inzicht welke maatregelen voor uw type woning nut hebben.
  • U leert van de ervaringen van buren.
  • U kunt vertrouwen op een goede begeleiding bij de selectie van offertes en de uitvoering.

Wat is de huidige status?

We zijn gestart met één (nagenoeg hetzelfde) woningtype zoals op de foto te zien is. Op korte termijn ontvangen de bewoners van dit type een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst met de resultaten van de reeds plaatsgevonden huisbezoeken. De ervaring die we opdoen tijdens het gehele traject gebruiken we vervolgens voor de andere woningtypen.

Hoe verder

Zoals eerder aangegeven organiseren we een avond voor de bewoners van het hierboven benoemde woningtype. Bewoners die interesse hebben in bepaalde maatregelen worden begeleid bij de selectie van offertes en de uitvoering. Geïnteresseerden kunnen de voortgang bijhouden via de nieuwsbrief en de website van de buurtvereniging.

Bent u huurder?

Dan ligt het veel minder voor de hand om zelf te gaan investeren in uw woning. Toch kunnen ook huurders energie besparen. Te denken valt aan het goed afstellen van de CV-ketel, plakken van tochtstrips, slimmer gebruiken van gordijnen, en met De Woningstichting in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen. Wilt u hierover meedenken, stuur dan ook een berichtje naar onderstaand emailadres.

Wat kunt u doen?

Bent u enthousiast geworden en wilt u ook aan de slag met uw woning om deze toekomstbestendig te maken?

Stuur dan een mailtje naar voorzitter (at) wageningennoordwest.nl.

 

Namens de werkgroep Warm Noordwest,

Peter Spitteler, voorzitter Bewonersvereniging NW

Bijeenkomst warmtetransitie 23 mei

Op donderdagavond 23 mei was in het Pantarijn de Warm Wageningen avond. 150 inwoners van Wageningen spraken met elkaar, met de gemeente en met deskundigen over oplossingen om hun eigen wijk in de toekomst zonder aardgas te verwarmen.

Hieronder vindt u het verslag van deze avond, de presentaties en andere documenten die deze avond zijn gebruikt. Binnenkort volgt meer informatie uit de Wijkanalyse tool van Liander. Deze wordt op dit moment geactualiseerd.

Presentaties: plenair en voor uw wijk
Hier vindt u de plenaire presentaties en de presentatie die u in uw eigen klaslokaal heeft gezien.

Verslag bewonersgesprekken
Tijdens de bewonersavond op 23 mei spraken inwoners met elkaar de vragen, opmerkingen en oplossingen die ze hebben voor hun eigen wijk. Hier vindt u een puntsgewijs verslag.

Verslag

Kaart: leeftijd riolering in uw wijk
Op deze kaart ziet u of de riolering in uw wijk binnenkort aan vervanging toe is. De leeftijd van het gasnet vindt u in de wijkanalyse tool van Liander. Deze wordt op dit moment geactualiseerd en stellen we zo snel mogelijk beschikbaar via deze website.

Kaart riolering

Kaarten: mogelijke tracés warmtenet
Hieronder vindt u een aantal mogelijke routes van een warmtenet vanuit Parenco. Het tracé ligt nog niet vast. Wel weten we al dat een mogelijk warmtenet sowieso over de Rooseveltweg zal gaan lopen.

Wijkanalyse tool Liander
In de wijkanalyse tool staan allerlei gegevens over uw wijk, zoals de samenstelling van de woningen, de leeftijd van het gasnet en de kosten voor de verschillende alternatieven voor aardgas (warmtenet, all-electric en hybride). De gegevens in de wijkanalyse tool worden op dit moment door Liander geactualiseerd. Zodra ze beschikbaar zijn plaatsen we deze hier.

Gerelateerde inspirerende buren

Sommige bewoners van NoordWest wonen al in een energieneutraal huis, of zijn daar hard naartoe op weg. Hieronder vindt u enkele inspirerende voorbeelden.