Industrieweg, Nudepark en haven

Op deze pagina vindt u informatie over de meest haalbare route naar duurzame warmte. Lees hieronder meer over:

De bedrijven op de industrieterreinen in de Nude zijn zeer divers.

Er zijn maar een paar bedrijven met een grote warmtevraag voor hun productieproces. Ook de warmtevraag voor het verwarmen van hun kantoren is beperkt. Het aanleggen van een warmtenet om warmte te leveren aan deze bedrijven kan daarom financieel niet uit. Het ligt voor de hand dat de bedrijven uiteindelijk overstappen van ruimteverwarming via aardgas naar ruimteverwarming met behulp van warmtepompen en zonneboilers. Er is nog heel veel ruimte voor zonnepanelen en zonneboilers op de grote daken van bedrijven in de Nude.

Agruniek Rijnvallei aan de haven heeft restwarmte beschikbaar en zou mogelijk warmte kunnen leveren aan een warmtenet voor de flats in de Nude. De gemeente onderzoek samen met partners de haalbaarheid hiervan.

Hoe wordt de toekomstige nieuwbouw op Nudepark 2 verwarmd?

Nudepark 2 zal gasloos aangelegd worden. Bedrijven die zich hier vestigen zullen dus een volledig elektrisch systeem moeten aanleggen.

Voor de Industrieweg is geen parkmanagement of Vereniging van Eigenaren. Dit is wel wenselijk omdat het verstandiger is gezamenlijk naar duurzame energieoplossingen te zoeken dan wanneer ieder dit voor zich doet. Een VvE zou collectieve planvorming makkelijker maken. Stichting Wageningen Werkt Duurzaam helpt hier graag bij.