Business Science Park

Op deze pagina vindt u informatie over de meest haalbare route naar duurzame warmte. Lees hieronder meer over:

De bedrijven op dit park zijn aangesloten op het aardgasnet. Dit gasnet is nog relatief jong.
  • De bedrijven zouden met een hybride systeem als tussenstap uiteindelijk met volledig elektrische warmtepompen verwarmd kunnen worden. Ook zouden de bedrijven mogelijk collectief warmte af kunnen nemen van het warmtenet.
  • De gemeente onderzoekt samen met partners in de stad of het aanleggen van een warmtenet met (uiteindelijk volledig) duurzame warmte een mogelijkheid is. Dit wordt pas mogelijk als de gemeente en veel grootverbruikers van warmte gezamenlijk ‘ja’ zeggen tegen zo’n net.
  • BSPW heeft parkmanagement. Dat is fijn want dat maakt collectieve planvorming makkelijker.
  • BSPW denkt via Wageningen Werkt Duurzaam als partner mee over een mogelijk warmtenet in Wageningen.

Gerelateerde inspirerende buren