Mijn buurt van het Gas af?

Hiernaast vindt u een keuzemenu. Op basis van het type woning of de wijk waarin u woont vind u meer informatie over verduurzaming.

Nederland van het aardgas af

In Nederland komt een grote energietransitie op gang. Nu verwarmen we onze huizen en ons douchewater nog met behulp van aardgas. En de meeste mensen koken er ook op. Maar aardgas is een fossiele brandstof waar we in verband met het klimaatprobleem liever van af willen. Een onmogelijke opgave? Misschien niet als u bedenkt dat woningen in Nederland in de jaren ’60 nog volledig aardgasvrij waren. Er werd gestookt op kolen en olie. Pas na ontdekking van aardgasvelden in Slochteren ging Nederland in de jaren ’60 massaal aan het aardgas. En nu gaan we er dus weer af.  We gaan koken en verwarmen met duurzamer bronnen; zon, wind, water, lucht en bodem.

Op de website www.hierverwarmt.nl vindt u meer informatie over deze transitie. Er staan ook al vele filmpjes op YouTube over dit onderwerp

Kan mijn buurt ook van het gas af?

De gemeente Wageningen is in 2017-2018 aan de slag om voor heel Wageningen een ‘warmteplan’ te maken. In dat plan wordt aangegeven wat per wijk of buurt de meest kansrijke scenario’s zijn om de energietransitie vorm te gaan geven. Zodra er kaartmateriaal beschikbaar is plaatsen we dat hier.

Wilt u nu al weten wat de mogelijkheden zijn voor u wijk? Of heeft u, samen met buren, een plannetje bedacht? Neem dan contact op met de gemeente Wageningen. Wij komen heel graag in gesprek met (beginnende) buurtinitiatieven op het gebied van energie! Eén van de websites die inzicht verschaft in bijvoorbeeld energielabels en mogelijkheden die er zijn met betrekking tot lokale opwek van duurzame energie is de Nationale Energieatlas.

Volgende bijeenkomst: 23 mei

Op donderdagavond 23 mei aanstaande is een bijeenkomst voor alle Wageningse wijken in het Pantarijn. Tijdens de bijeenkomst zal per wijk worden besproken welke randvoorwaarden er zijn en welke mogelijkheden er liggen om van het gas los te komen. Er zijn deskundigen die hierin kunnen meedenken. De gemeente zorgt voor gespreksleiding en verslaglegging. Wilt u meedenken over de overstap naar duurzame energie in uw wijk? Meld u dan aan voor de bijeenkomst Warm Wageningen.

Waarom een opwarmende aarde niet fijn is

Het verstoken van aardgas in onze HR-ketels en gasfornuizen veroorzaakt uitstoot van CO2. CO2 is een broeikasgas. Door toename van broeikasgassen in onze atmosfeer kan de warmte van de zon er nog wel ín maar niet meer goed uit. Onze aarde warmt dus langzaam op. Niet fijn, want dat kan hevige natuurverschijnselen veroorzaken. In Nederland merken we dat nu al doordat we vaak ‘extremer’ weer hebben. Bijvoorbeeld heftige zomerbuien die veel schade veroorzaken. Op andere plekken op de aarde zijn de gevolgen nog groter en sterven er zelfs al mensen als gevolg van bijvoorbeeld droogte en honger.

Uw buurtinitiatief op Wageningen woont Duurzaam?

Heeft u een buurtinitiatief op het gebied van energiebesparen of zelfs energietransitie? Dan kunt u Wageningen woont Duurzaam gebruiken voor het aanmaken van een buurtpagina. Neem hiervoor contact op met 0317-492922.