Kraam op de zaterdagmarkt: ‘Warm wonen zonder aardgas’

14 februari 2019

Nederland stopt met aardgas. Binnen nu en 30 jaar stappen we over op duurzame bronnen voor verwarming en koken. Hoe gaan we dit in Wageningen doen? De gemeente informeert u hier graag over en is benieuwd naar uw ideeën. Daarom staat er dit jaar elke maand een kraam ‘Warm wonen zonder aardgas’ op de zaterdagmarkt.  

In de kraam op de markt kunt u horen hoe Wageningen straks duurzaam verwarmd zou kunnen worden. Ook is er informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op wonen zonder aardgas: welke beslissingen zijn verstandig om nu al te nemen?

Kraam staat er in 2019 elke 3e zaterdag

De marktkraam staat er op zaterdag 16 februari en daarna op elke 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 14.30 uur. De kraam is een initiatief van de gemeente en Klimaatpartner Rabobank Vallei en Rijn die het Klimaatplan naar het plan van gemeente ondertekende en actief wil bijdragen aan de uitvoering daarvan.

Wat kunt u doen?

De invulling van de kraam zal per maand verschillen. In februari kunt u:

  • een warmtecamera van dichtbij zien en aangeven dat u die wilt lenen om eens met uw buren te kijken naar de isolatie van uw woningen,
  • op een grote kaart van Wageningen zien hoe úw wijk van het gas af zou kunnen,
  • zien hoe koken op inductie gaat – en dat ook proeven met een beker warme chocomelk,
  • in gesprek gaan met Robert- Jan Geerts van het Energieloket voor advies,
  • de gemeente laten weten dat u mee wilt denken over ‘aardgasloos’ en uw ideeën daarover al achterlaten.

Waarom geen aardgas meer?

De overstap van aardgas naar duurzame energie is nodig want het gebruik van aardgas draagt bij aan de klimaatverandering. Ook gaat uiterlijk in 2030 de gaskraan dicht in Groningen. Straks halen we de warmte bijvoorbeeld uit een warmtenet, warmtepompen of zonneboilers. Voor elke wijk in Wageningen zal de oplossing anders zijn.  In Wageningen zijn een aantal wijken al actief aan de slag:

Aanpak van Wageningen

De gemeente Wageningen heeft de ambitie al eerder dan het landelijke streefjaar van 2050 de stad geheel duurzaam te verwarmen. In 2019 stelt ze daarvoor een Warmtevisie op. Van 2019 tot 2021 volgt hieruit het Warmtetransitie-plan: een wijkgericht actieplan voor de overstap naar duurzame energiebronnen in 2030. Dat doet ze samen met andere partijen en inwoners, onder andere via bijeenkomsten. Een eerste, gemeentebrede bijeenkomst  als ‘aftrap’  hiervoor was in 2018.

Bijeenkomst 23 mei

Op donderdag 23 mei aanstaande is een weer een bijeenkomst voor alle Wageningse wijken in Pantarijn. Tijdens de bijeenkomst zal gesproken worden over de Warmtevisie en worden bewoners uitgenodigd om actief mee te denken over de warmtetransitie in Wageningen. Binnenkort volgt meer informatie over de bijeenkomst.

Wij nodigen u uit ook mee te denken en zien u graag op de markt!