Koninklijk bezoek aan de Benedenbuurt

Koning bezoekt Benedenbuurt

18 december 2018

Zijne Majesteit de Koning bezocht 13 december de Benedenbuurt. In deze wijk van Wageningen wordt gewerkt aan een collectief warmtenet. De Benedenbuurt loopt hiermee voorop in de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving.

In de Benedenbuurt sprak Koning Willem-Alexander met de initiatiefnemer, Wanka Lelieveld, leden van de Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen en inwoners uit de wijk over de overstap van aardgas naar een alternatief duurzaam warmtenet. De coöperatie werkt aan een industriële waterpomp waar wijkbewoners hun huis op kunnen laten aansluiten. De Benedenbuurt is één van de zeventwintig proeftuinen van het ‘Programma Aardgasvrije Wijk’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en heeft een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten.

Naast de Benedenbuurt bezocht Koning Willem-Alexander het Binnenveld en sprak met leden van Stichting Mooi Binnenveld over de ontwikkeling van het natuurgebied. Ook bezocht hij de zogenaamde ‘stadswoonkamer’ van Stichting Thuis Wageningen, dat een platform biedt voor ideeën, initiatieven en talenten van inwoners en hen ondersteunt bij de uitwerking.