Hoe gaan we wonen zonder aardgas?

aardgas

28 februari 2018

Terwijl donderdagavond de Siberische kou Wageningen bereikte, bogen 90 inwoners zich donderdagavond in het Stadhuis over de vraag: hoe houden we in de nabije toekomst Wageningen warm zonder aardgas? Ze dachten op uitnodiging van de gemeente mee over hoe elke wijk de overstap naar duurzame energie kan maken. Aan het einde van de avond stonden de eerste ideeën op papier.

In heel Nederland moeten woningen uiterlijk 2050 ‘van het aardgas af’ zijn. Wageningen wil dit al grotendeels in 2030 voor elkaar hebben. Aardgas is namelijk een fossiele brandstof die bijdraagt aan de klimaatverandering. In Wageningen wordt de meeste nieuwbouw al zonder gasaansluiting gebouwd, maar ook alle bestaande woningen moeten op termijn overstappen op duurzame bronnen.

aardgasElke wijk verschillend

“Dat is een flinke opgave, die we als gemeente, inwoners en andere partijen samen moeten oppakken,” zei wethouder Lara de Brito aan het begin van de bijeenkomst in het Stadhuis. Ze was daarom blij er zoveel inwoners naar de bijeenkomst waren gekomen. De bewoners keken in groepjes hoe  de overstap aar duurzame warmtebronnen in hun eigen wijk te maken is. Hoe oud zijn de woningen, hoe goed zijn ze al geïsoleerd? En welke woningen hebben al veel gedaan om te verduurzamen?

Overstap op logische momenten

Deskundigen vertelden op welke manieren je huizen kunt verwarmen en kunt koken zonder aardgas. Met warmtenetten, met zon- en windenergie of door warmte te gebruiken uit de hele diepe bodem bij Parenco.  Van ‘het aardgas af gaan’ kan het beste op een logisch moment, bijvoorbeeld als de aardgasleidingen in een wijk aan vervanging toe zijn. Dat is het geval in de Benedenbuurt en in De Nude. Hier denken bewoners daarom al actief na over alternatieven. De andere wijken volgen later.

Verder praten

“Het is belangrijk dat iedereen in Wageningen weet dat aardgasloos de toekomst is,” benadrukte Lara de Brito. “Elke stap om je huis goed te isoleren is dan ook heel verstandig.” De deelnemers gingen naar huis met ideeën om als wijk met elkaar verder te praten over dit onderwerp.  De gemeente blijft de komende tijd graag in contact met de alle wijken over dit onderwerp.

Meer weten over wonen zonder aardgas, waarom dat belangrijk is en hoe dat kan? Lees er meer over bij ‘wonen zonder aardgas’ en op hierverwarmt.nl.