Niki Jansen en Robert-Jan Geerts

Even voorstellen… Robert-Jan Geerts en Niki Jansen van team Warmtetransitie

Robert-Jan Geerts in Niki Jansen werken sinds kort aan de warmtetransitie in de gemeente Wageningen. We spraken hen over hun motivatie, de uitdagingen en wat bewoners zelf al kunnen doen.

Maar die warmtetransitie, wat ís dat eigenlijk? Nederland wil uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dit doel te bereiken moeten alle huishoudens stoppen met het gebruik van aardgas, ofwel ‘van het gas af’. Er zijn dus nieuwe warmteoplossingen nodig: duurzame alternatieven voor koken, verwarming en warm water. Dat kan bijvoorbeeld met elektra, duurzaam gas (biogas of groengas) of restwarmte.

Gemeenten spelen een grote rol bij dit ambitieuze doel. Elke gemeente moet een Warmtevisie vaststellen. Hiermee maken ze het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het gas af en wat zijn duurzame alternatieven? In Wageningen werken Robert-Jan Geerts en Niki Jansen aan de warmtetransitie.

Even voorstellen…

Robert-Jan Geerts is net begonnen als beleidsmedewerker warmtetransitie. Toen hij in de Benedenbuurt kwam wonen, ontstond daar net een bewonersinitiatief voor een gezamenlijk warmtenet. Robert-Jan sloot zich aan en kwam zo in aanraking met het Energieloket van de gemeente, waar hij ging werken. Robert-Jan:  “Ontzettend interessant om samen met mensen te kijken naar hun woning en waar kansen liggen voor besparing. Wonen is persoonlijk, het gaat over mensen, over woongeluk.” Toen de vacature binnen de gemeente voorbij kwam rondom de warmtetransitie vond hij dit een mooie stap naar zowel uitvoering van beleid als het ontwikkelen van beleid. “Ik ben nog steeds veel in gesprek met mensen in de wijken, dit vond ik zo mooi aan het werk bij het Energieloket. Maar de combinatie met het nadenken over de transitie spreekt mij erg aan”.

Niki Jansen is al een oude bekende van de gemeente Wageningen. Ze werkte als programmaregisseur aan het bredere thema ‘klimaat’ en maakte een uitstapje naar de gemeente Doetinchem. Nu is ze terug op het oude honk. Niki: “In mijn nieuwe functie als projectleider warmtevisie duik ik meer de details in. Hoe we de verschillende wijken van het gas af krijgen is een interessante en complexe opgave. Het heeft raakvlakken met veel verschillende thema’s, denk aan ruimtelijke ordening, inkoop en juridische aspecten. Deze complexiteit maakt het voor mij een mooie uitdaging”.

Veel maatwerk nodig

Als grootste uitdaging van de warmtetransitie zien Niki en Robert-Jan dat het echt om maatwerk gaat. Er zijn verschillende warmteoplossingen, maar elke stad, elke wijk en soms elke straat heeft andere oplossingen nodig. Niki: “Er is niet één oplossing. Je moet kijken naar de staat van de woning, bouwjaar, hoe goed die is geïsoleerd, welke warmteoplossingen er al zijn in de omgeving. Lukt het bijvoorbeeld om duurzame warmte op te wekken voor heel veel huizen? En als dit lukt, waar kan die warmte dan het beste naartoe? En dan is er nog de snel veranderende techniek. Uitdagingen genoeg dus. En niet onbelangrijk: we zoeken naar een eerlijke transitie, voor ieders portemonnee.”

‘Aardgasvrij-ready’ maken van je woning

Robert-Jan: “Belangrijk is dat je als bewoner nu al aan de slag kunt met het verduurzamen van je woning. Dit heeft positieve invloed op straks van het gas af gaan en scheelt in kosten. Dit noemen we ook wel het ‘aardgasvrij-ready’ maken van je woning.” Waar moet je dan aan denken? Isoleren is een goede stap voor een lager energieverbruik en maakt tegelijkertijd de woning comfortabeler. Ook vloerverwarming is een belangrijke voorwaarde om bijvoorbeeld een warmtepomp rendabel te krijgen.

Niki: “Een van de belangrijkste activiteiten van ons team – naast het ontwikkelen van de warmtevisie – is de communicatie met bewoners en bedrijven. En dit zijn heel verschillende doelgroepen: huurders, woningeigenaren, woningcorporaties en organisaties. We organiseren vanuit de gemeente verschillende acties en verstrekken leningen om mensen op weg te helpen met het verduurzamen van hun woning. Graag horen we wat mensen nodig hebben om stappen te kunnen zetten.

 Heeft u vragen over het verduurzamen van uw woning en het besparen van energie? Neem dan vrijblijvend en gratis contact op met het Energieloket:

Leida, Pauline en Renate van het Energieloket zijn gratis via e-mail en telefoon (0317 49 28 01) bereikbaar voor al uw vragen over verduurzaming. Als er niet opgenomen wordt, spreek dan een bericht in. U wordt binnen twee werkdagen teruggebeld.