Corporaties Wageningen: ’Zo krijgt klimaat draagvlak bij onze huurders’

25 februari 2019

Alle inspanningen ten spijt; er valt in Wageningse huizen nog heel wat klimaatwinst te behalen. En die kans ligt  nu voor het grijpen, zeggen Annelies Barnard van de Woningstichting, Sylvie Deenen van Idealis  en wethouder Anne Janssen. “En op een manier die mensen met een smalle beurs voordeel oplevert.”

Want dat wordt de grote uitdaging weten de drie leading ladies van de Wageningse huisvestingsector. Hoe gaat het lukken om niet alleen de milieugroepen enthousiast te krijgen maar ook draagvlak van mensen die in sociale huurwoningen wonen. Barnard: “De oplossing is verrassend simpel. We moeten van meet af aan duidelijk maken dat we geen extra financiële offers gaan vragen van mensen die zich dat eigenlijk niet kunnen veroorloven. Het idee om de verhuurdersheffing die wij nu aan het rijk moeten betalen hiervoor in te zetten kan de oplossing zijn. En het kabinet haalt dan haar klimaatdoelstellingen. Puur win-win voor iedereen.”

Betaalbaarheid

De zorg voor het betaalbaar houden van het klimaatbeleid speelt ook bij studenten, weet Deenen: “Vergis je niet, ook zij hebben een smalle beurs.” Janssen sluit zich namens de gemeente van harte aan bij de twee Wageningse corporaties: “Hoe we de rekening eerlijk gaan verdelen is echt een van de grote uitdagingen in het klimaatbeleid. Door huizen te isoleren of te voorzien van zonnepanelen bereik je dat de energierekening van de huurders omlaag gaat. Dat zal zeker helpen, en dat snap ik heel goed,  om mensen enthousiast te krijgen.”

Deenen weet al wat ze wil als ze de jaarlijkse verhuurdersheffing, 314.000 euro, van Idealis niet meer hoeft over te maken naar het Rijk: “Om het concreet te maken: dan komen er zonnepanelen op ons nieuwe complex aan de Javastraat en elders. We kunnen dan 2.000 extra zonnepanelen plaatsen. En er is ruimte voor meer zonnepanelen op ons complex aan de Rijnsteeg.” Ook Barnard weet waar de  verhuurdersheffing, tien miljoen euro voor 2019 en 2020, naar toe gaan: “In ieder geval gaan we de Nude versneld duurzamer maken en werken aan een warmtenet in de Benedenbuurt. We kunnen in de stad 500 huizen comfortabeler en voordeliger gaan verwarmen.”

Dubbel glas

Wageningen liep aanvankelijk voorop met het duurzamer maken van woningen. Deenen: “Maar we hebben vooral laaghangend fruit, makkelijke maatregelen, geplukt. Wat we nu gaan doen kost meer geld.” Idealis heeft bijvoorbeeld alle complexen al voorzien van dubbel glas, dak- en gevelisolatie, hr-ketels, ledverlichting en waterbesparende kranen. En op veel complexen zonneboilers, -collectoren of -panelen.

Barnard: “De Woningstichting heeft bijna 6.000 zonnepanelen op de woningen in Wageningen liggen. Die liggen op flats maar ook op 700 eengezinswoningen. Dit jaar komen er op Pomona nog eens 300 bij.” De nieuwe wijken Torckdael en Nieuw Kortenoord zijn geheel gasloos. Barnard: “Maar we zijn er qua duurzaamheid nog lang niet, Wageningen heeft nu eenmaal relatief veel sociale huurwoningen uit de periode 1950-1970. Toen bestond het woord duurzaamheid nog niet.” Janssen: “Dit is een kans. Ik hoop dat Den Haag dit aanbod van de corporaties en Urgenda grijpt. Ik zie dan louter winnaars.”

Bron: de Gelderlander

Foto: De drie vrouwelijke beleidsmakers in Wageningen voor de woningbouw bij de duurzaamste school van Wageningen: v.l.n.r. wethouder Anne Janssen, directeur Woningstichting Annelies Barnard en directeur Idealis Sylvie Deenen © Herman Stöver