Aanmoedigingsprijs en proeftuinstatus voor aardgasloze Benedenbuurt

16 oktober 2018

Het initiatief voor een ‘aardgasloze’ Benedenbuurt ontving op 10 oktober van dagblad Trouw de Aanmoedigingsprijs voor een opvallend lokaal groen initiatief. Ook ontving de Benedenbuurt van het ministerie de status ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijk’.

Initiatiefnemer Wanka Lelieveld gaf aan blij te zijn met de Aanmoedigingsprijs. ”Dit is een mooie beloning voor het pionierswerk. Wat we hier kunnen, kunnen ze elders hopelijk ook.”

De bewoners van de Benedenbuurt steken samen veel tijd in hun project om een warmtenet te realiseren  in de wijk.  Ze houden elkaar op de hoogte via in whatsappgroepen, nieuwsbrieven en treffen elkaar in werkgroepen en bewonersbijeenkomsten. Eind augustus is er ook een officiële energiecoöperatie opgericht: Warmtenet oost Wageningen (WoW).

Eerder al, op 1 oktober, kreeg de Benedenbuurt de officiële status Proeftuin Aardgasvrije Wijk. Samen met 26 andere wijken is De Benedenbuurt in Wageningen aangemerkt als Proeftuin Aardgasvrije Wijk door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat betekent dat deze wijk de komende jaren veel (financiële) ondersteuning mag verwachten om de warmtetransitie te realiseren.

Lees meer over de aanpak van de bewoners op de pagina over de Benedenbuurt.