Terug naar alle aanbieders

Coöperatie ValleiEnergie

Coöperatie ValleEnergie is opgericht in 2012 en heeft als missie de Vallei Fossielvrij: samen zorgen dat we in FoodValley geen fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkool en uranium) meer nodig hebben.

Initiatief

ValleiEnergie is een initiatief van particulieren, bedrijven en instellingen die sterk betrokken zijn bij het opwekken van regionale duurzame energie, en deze pure groene stroom, gas en warmte zelf willen benutten.

ValleiEnergie onderneemt initiatieven om forse besparingen op energiegebruik te stimuleren en te realiseren.

ValleiEnergie heeft zonnecentrales gerealiseerd in Ede en Bennekom en verkoopt via DE Unie deze lokaal opgewekte ValleiStroom aan haar klanten.

Principes waarop ValleiEnergie gebaseerd is:

  • Vrijwillig en open lidmaatschap
  • Democratisch ledenbestuur
  • Economische participatie van deelnemers
  • Autonoom en onafhankelijk
  • Belang van educatie, training en informatie
  • Coöperatie van coöperaties (samenwerking tussen coöperaties)
  • Aandacht voor de lokale leefomgeving

Ga naar onze website en word energieklant of neem deel aan een van onze burgerzonnecentrales.