150 Wageningers in gesprek over Wonen zonder aardgas

10 juni 2019

Hoe kan mijn wijk in de toekomst verwarmd worden zonder aardgas? Op 23 mei gingen 150 Wageningers in Pantarijn samen op zoek naar een antwoord op deze vraag. Ze spraken met elkaar en met deskundigen over de meest kansrijke oplossing.

Uitkomsten van de gesprekken

Het gesprek ging over de drie hoofdroutes die er zijn om woningen te verwarmen zonder aardgas:

  • aansluiten op een warmtenet
  • een all-electric oplossing (warmtepomp)
  • of een tussenoplossing met een hybride verwarmingsketel

Bent u benieuwd naar de resultaten van deze gesprekken voor uw eigen wijk? Op de pagina ‘Mijn buurt van het gas af’ is per wijk (in het menu rechts) aangegeven waar het gesprek over ging en wat de uitkomsten waren.

Hoe gaat het nu verder?

Alle gemeentes in Nederland moeten een Transitievisie Warmte opstellen. Daarin staat hoe de gemeente van plan is over te stappen van fossiele warmte naar duurzame warmte. Wageningen wil die visie samen met inwoners opstellen. Dankzij de inbreng van alle deelnemers werd op de bijeenkomst al goed duidelijk wat de wensen van inwoners zijn. Maar er zijn ook nog veel vragen. Bijvoorbeeld: hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen? Wat is het tempo,en welke wijken gaan eerst? De komende jaren gaan we stapje voor stapje op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Actief meedenken

Meerdere deelnemers van de bijeenkomst gaven aan dat ze actief mee willen denken over hun eigen wijk. In het najaar zullen daarvoor twee vervolgbijeenkomsten worden georganiseerd.
Ook komt er in de winter een online enquête, waar alle inwoners van Wageningen hun mening kunnen geven.

Heeft u vragen over aardgasloos wonen?

Stel uw vraag dan via het Energieloket van Wageningen: 06-24350283  of per mail:  vraag@energieloket-wageningen.nl