WOC partner in Wageningen Werkt Duurzaam

Logo WOC

16 februari 2016

Vereniging Wagenings Ondernemers Contact (WOC), met 160 leden dé behartiger van de belangen van het bedrijfsleven in de gemeente Wageningen, is partner geworden van Wageningen Werkt Duurzaam. Dat heeft het bestuur van WOC besloten.

Doel van de samenwerking is het versterken van de economische positie van het Wageningse bedrijfsleven door het stimuleren en faciliteren van:

  • de realisatie van energiekostenbesparingen bij bedrijven
  • creëren van lokale werkgelegenheid en bedrijvigheid m.b.t. het verduurzamen van o.a. vastgoed
  • het toekomstbestendig maken van bedrijven door duurzaam ondernemen
  • het zetten van concrete stappen naar een duurzamer Wageningen

Als partner denkt WOC mee over programmatische invulling van Wageningen Werkt Duurzaam, de op te pakken thema’s en activiteiten. Als ambassadeur van Wageningen Werkt Duurzaam zal WOC actief bijdragen aan het stimuleren van verduurzaming van het Wageningse bedrijfsleven in algemene zin maar ook actief via de eigen organisatie en bij de eigen leden.

http://www.wocweb.nl/