Wageningse binnenstadondernemers gaan voor afvalcollectief

vuilniswagen

4 oktober 2018

Het inzamelen van huishoudelijk afval wordt centraal door de gemeente Wageningen georganiseerd. Bedrijven moeten daarentegen zelf zorg dragen voor hun bedrijfsafval. Zo ontstaat de situatie waarbij elk bedrijf zelf zijn eigen afvalverwerker heeft gekozen. Dit kan betekenen dat op één dag – in dezelfde winkelstraat –  door drie verschillende afvalverwerkers op drie verschillende momenten bedrijfsafval wordt opgehaald. Vaak is de scheiding van afval en hergebruik ook nog slecht geregeld. Voor verschillende ondernemers in de binnenstad is dit al lange tijd een doorn in het oog. Want extra ophaalmomenten zorgen onherroepelijk voor extra overlast, uitstoot, lawaai en soms onveilige situaties.

Samen slim afval inzamelen

Door samen afspraken te maken voor een slimmere inzameling van bedrijfsafval in de binnenstad kunnen we deze overlast drastisch verminderen en de scheiding en hergebruik verbeteren. Hiervoor is door Stichting Ondernemersfonds Wageningen in samenwerking met de gemeente, Wageningen Circulair en Wageningen Werkt Duurzaam een plan uitgewerkt. De eerste stap van dit plan is het inventariseren van de afvalstromen en wensen van iedere deelnemende ondernemer. Vervolgens wordt in de tweede fase in kaart gebracht wie deze afvalstromen zo voordelig en duurzaam mogelijk kan verwerken.

Afval in één keer opgehaald

Het uitbesteden van de afvalinzameling aan één centrale partij zal het benodigde aantal afvalwagens en inzamelmomenten aanzienlijk verminderen en de scheidings- en hergebruikmogelijkheden vergroten.  Minder vuilniswagens in de winkelstraat betekent minder overlast voor het winkelend publiek én minder CO2-uitstoot (klimaatdoelstelling Gemeente Wageningen). Daarnaast kan men zich voorstellen dat verhoogde efficiëntie en mogelijke collectiviteitskorting de afvalkosten voor de ondernemers aanzienlijk zullen verlagen.

Wilt u ook uw afval collectief laten ophalen?

De komende weken worden Wageningse ondernemers benaderd voor hun deelname aan dit afvalcollectief. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich ook alvast aanmelden via de website: www.afvalcollectiefwageningen.nl.

logo sow wwd gemeente circulair