Wageningen Werkt Duurzaam werkt met 18 andere klimaatpartners mee aan Wagenings klimaatplan 2017-2021

Klimaatplan Wageningen

29 mei 2017

Gezamenlijk klimaatplan van ‘klimaatpartners’ in Wageningen

De gemeente Wageningen en Wageningse bedrijven, instellingen en organisaties gaan samenwerken om Wageningen klimaatneutraal te maken in 2030. Daarvoor is een gezamenlijk klimaatplan opgesteld, dat inmiddels door 19 ‘klimaatpartners’ is onderschreven. Er wordt  vooral ingezet op projecten die een grote bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de doelstelling. De klimaatpartners richten zich daarom onder andere op toepassen van geothermie – als de geothermiecentrale bij Parenco doorgaat -, het volleggen van veel daken met zonnepanelen, op zonnevelden, het gezamenlijk realiseren van windmolens buiten Wageningen, het gasloos maken van Wageningse wijken en op klimaatneutrale bedrijven en bedrijventerreinen.

Ontzorging door Wageningen werkt Duurzaam

Naast de opwekking van duurzame energie bestaat een belangrijk deel van de opgave uit het realiseren van energiebesparing. Deze besparingsstappen zullen de komende jaren nog een aanzienlijke inspanning vragen. Daarom gaat Wageningen Werkt Duurzaam bedrijven hierbij zoveel mogelijk ontzorgen. Op wageningenwerktduurzaam.nl wordt veel kennis ontsloten, goede voorbeelden worden uitgelicht en kan contact worden opgenomen met bedrijven die deze werkzaamheden uit kunnen voeren of hierin adviseren. Voor bedrijven worden door Wageningen Werkt Duurzaam energieplatforms opgericht en zijn er mogelijkheden om een energiecoach te raadplegen.

Energieplatforms

Bedrijven gaan in energieplatforms aan de slag met het verlagen van energieverbruik en -kosten. De energieplatforms organiseren dit in werksessies waarin kennis en ervaringen gedeeld worden en waarbij de bedrijven ondersteund worden door een energiecoach. De bedrijven brengen in kaart welke energiebesparende of duurzame opwek maatregelen zij kunnen treffen, welke subsidies en fiscale regelingen van toepassing zijn en stellen een plan van aanpak voor de uitvoering op. De uitvoering van maatregelen wordt waar zinvol projectmatig / collectief georganiseerd. In de energieplatforms wordt ook aandacht geschonken aan wat nodig is om in de toekomst energieneutraal te worden: mogelijkheden voor energieneutrale renovatie, duurzame opwekking op de daken (zonnepanelen), aansluiting op het duurzame warmtenet in Wageningen.

Grote dakenconferentie

Wageningen Werkt Duurzaam is trekker van het plan om een grote daken conferentie te organiseren samen met lokale aanbieders (leveranciers van zonne-energiesystemen, lokale energie coöperaties, zonneleasebedrijven) waarbij bedrijven met grote dakoppervlakken geïnformeerd worden over de mogelijkheden voor realisatie van grote zonne-energiesystemen en wordt aanbod en vraag bij elkaar gebracht. Daarbij komen verschillende financieringsmogelijkheden aan bod: zelf investeren, leasen en burgerenergieprojecten.

Meer informatie