Wageningen Werkt Duurzaam partner in Living Lab Regio Foodvalley Circulair

logo Living Lab Regio foodvalley circulair

15 februari 2019

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Woensdag 13 februari 2019, was de kick-off van het samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair. Bestuurder Frank Zegers tekende namens Wageningen Werkt Duurzaam voor het partnerschap in dit programma met als doel ook Wageningse ondernemers te betrekken bij het Living Lab Regio Foodvalley Circulair, om kennis uit de regio te delen in Wageningen én ook om kennis en ervaring vanuit Wageningen in te brengen in het regioprogramma. Meer dan 160 ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheidsorganisaties uit de regio Foodvalley waren aanwezig in het Technova College in Ede.

Het Living Lab Regio Foodvalley heeft de ambitie om de komende jaren in de regio Foodvalley een brede circulaire beweging op gang te brengen. Samenwerking is daarvoor noodzakelijk, tussen ketenpartijen, tussen sectoren en ook tussen de ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Ook met andere initiatieven binnen en buiten de regio wordt samenwerking gezocht, om optimaal gebruik te maken van bestaande kennis en netwerken.

Hoe nu verder?

De uitvoering start vanaf nu. Er worden werkplaatsen opgestart, te beginnen met bouw, circulair inkopen en agro & food waarin ondernemers samen met kennis & onderwijs en overheden samen werken aan concrete circulaire praktijken. Er wordt een Circulair Loket ingericht, zodat er één plek is waar men naar toe kan voor hulp, advies en kennis. Ook werken onderwijsinstellingen samen met netwerkpartijen aan de voorbereiding van een onderzoek naar circulaire innovaties. Na de zomer  start er weer een nieuwe Rabo Circular Economy Challenge voor ondernemers in de Foodvalley.

Wat u kunt doen?

  • Wilt u voor uw bedrijf de mogelijkheden van circulair ondernemen nader onderzoeken? Stuur een mail naar Wageningen Werkt Duurzaam.  Wij gaan dan kijken of we ondersteuning daarvoor voor u kunnen regelen.
  • Wilt u zelf meedoen als partner aan het regioproject? Kijk op www.regiofoodvalleycirculair.nl voor meer informatie.
  • Meedoen aan de Challenge? Neem dan contact op met uw Rabobank.