Wageningen Werkt Duurzaam gaat aan de slag met drie thema’s

vergroening buitenruimte bedrijven

29 oktober 2020

Energie, vergroening en circulair ondernemen worden de onderwerpen waar Wageningse ondernemers mee aan de slag gaan. Dat is afgesproken op de bijeenkomst van Wageningen Werkt Duurzaam op 30 september, die op de valreep digitaal gehouden werd. Hier spraken ondernemers in kleine groepen over deze thema’s.

Hoe draagt een bedrijf direct bij aan een groene omgeving en welke mooie voorbeelden zijn hiervan? Hoe kunnen we beter communiceren over hergebruik van afvalstoffen en materialen? Hoe is slim te organiseren dat het overschot van het ene bedrijf, gebruikt kan worden door een ander? Zo worden veel kosten en klimaatbelasting voorkomen. De meest ideale manier is hiervan nog niet gevonden, maar er werden wel bruikbare tips en contacten uitgewisseld van een ‘materialenbank’. “Bij elke oplossing om minder grondstoffen te gebruiken, verminder je je energiegebruik”, aldus ondernemers die over energie spraken. De WUR zet in dit kader stappen op het gebied van afvalstoffenmanagement.

Actiegroepen
Over deze thema’s worden actiegroepen geformeerd. Elke groep maakt een concreet plan waarmee ze aan de slag gaat. Welke grote ambities zijn er, maar vooral ook: wat zijn kleine, haalbare doelen waaraan gewerkt kan worden? In elk geval werd door alle ondernemers herkend dat heldere en voldoende communicatie tussen ondernemers van groot belang is om het effect van mooie initiatieven te vergroten. De samenstelling van de actiegroepen volgt komende weken. Inmiddels hebben 10 ondernemers zich al aangemeld.

Meedoen
Heb je een goed idee over een van de thema’s en wil je graag meewerken om merkbare stappen vooruit te maken? Meld je aan voor een actiegroep!
Aanmelden kan bij Joost Straat: j.straat@wageningenwerktduurzaam.nl, 088-5533063

Meer hierover leest u in het verslag (pdf)