Wageningen UR onderzoekt 3 locaties voor zonnepark

Wageningen UR zonnepark

15 september 2017

De aanleg van zonneparken in Wageningen kan een stevige bijdrage leveren aan de ambitie om klimaatneutraal te worden. De gemeente hoopt op totaal 33 hectare zonnepark. De Wageningen UR ziet kansen om hiervan 23 hectare te realiseren op haar terreinen in en rond Wageningen.

Wageningen UR onderzoekt op dit moment de geschiktheid van drie locaties om zonnepanelen te plaatsen: aan de Haarweg, bij de Sinderhoeve in Renkum en bij Kroesbergen in Bennekom. De Raad van Bestuur gaf groen licht om voor elke locatie een businesscase uit te werken. Peter Booman, directeur Facilitair bedrijf: “We hebben al veel zonnepanelen liggen op onze gebouwen. Zo ligt bijvoorbeeld de sporthal vol met panelen. De zonneweiden zijn een mooie aanvulling.”

Van start

Als het aan de Wageningen UR ligt, worden de zonneparken snel ontwikkeld. Wanneer ze daarmee echt van start kunnen, hangt mede af van de mogelijkheden van de SDE- subsidie. Ook zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden.