Over ons

Doel

Wageningen Werkt Duurzaam is opgericht voor en door ondernemers die duurzaam willen ondernemen. Het is een gezamenlijk initiatief van de ondernemersvereniging Wageningen Ondernemers Contact (WOC) en de gemeente Wageningen. Van 2017 tot en met 2020 was Wageningen Werkt Duurzaam een stichting. Per 2021 is het duurzaamheidsloket voor ondernemers ondergebracht bij de gemeente en is de stimulering van energiebesparing onderdeel van het WOC.

Wageningen Werkt Duurzaam organiseert advies, inkoopacties en kredietfaciliteiten voor duurzame maatregelen. Wageningen Werkt Duurzaam ondersteunt bedrijven, organiseert kennisuitwisseling en zet projecten op om Wageningse bedrijven en instellingen te ondersteunen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie, circulair ondernemen en vergroening van gebouwen en openbare ruimte. Daarmee levert Wageningen Werkt Duurzaam een bijdrage aan de overgang naar een duurzame, groene en klimaatneutrale economie in Wageningen.

Onderdeel van de activiteiten van Wageningen Werkt Duurzaam zijn:

  • De inzet van een energiecoach.
  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten met ondernemersorganisaties.
  • Het ondersteunen van koploper bedrijven die energieneutraal willen worden.
  • Het organiseren van projectmatig collectief aanbod. Bijvoorbeeld van LED-verlichting via de actie Wageningen LED’s go.
  • Het organiseren van kredietfaciliteiten voor energiebesparende maatregelen via de provincie.