Vergroening

Voor het creëren van gezonde en een duurzame leefomgeving is groen in de buitenruimte essentieel. Groen in de buitenruimte speelt een belangrijk rol als het gaat om het creëren van een prettige omgeving voor medewerkers en klanten, het verbeteren van biodiversiteit en om klimaatadaptatie (vertraagde hemelwaterafvoer, voorkomen hittestress, CO2 opname). Binnen Wageningen Werkt Duurzaam is een werkgroep opgestart van enkele enthousiaste ondernemers en instellingen die dit thema op de agenda gaan zetten. Interesse? Stuur ons een email.

Deltaplan Biodversiteitsherstel

In december 2018 is het Deltaplan Biodversiteitsherstel gelanceerd. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een brede maatschappelijke beweging met een unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland. De deelnemende kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank laten zien dat  door een betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers vanuit een gedeelde stip op de horizon een verschil gemaakt kan worden voor een rijkere natuur. Meer informatie op:  samenvoorbiodiversiteit.nl
Als u ook wilt bijdragen aan biodiversiteitsherstel in ons land kunt u ook partner of supporter worden van het Deltaplan.

 

Factsheet Groen en Werken (WUR)

factsheet-groen-en-werkenGroen in en rondom kantoren en andere werkplekken is goed voor het klimaat in en buiten het kantoor en heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het draagt bij aan concentratie, stressreductie en hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers.

Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot werken en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.

Factsheet Groen: meer dan mooi en gezond (WUR)

factsheet-groen-meer-dan-mooi-en-gezondGroen heeft meer positieve effecten op onze leefomgeving dan op gezondheid en welbevinden alleen. Groen kan ook een goede rol vervullen voor de waterhuishouding en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. En het kan helpen de effecten van geluidsoverlast te beperken. Voorts kan groen een positief effect hebben op de vastgoedwaarde van woningen en kantoren. Dit document biedt meer inzicht in de algemene voordelen van groen en is daarmee een aanvulling op de factsheets die specifiek ingaan op de meerwaarde van groen in relatie tot gezondheid en welbevinden bij Wonen, Werken, Leren en Herstellen.

Green Deal Groene Daken

Groene daken, oftewel begroeide daken, bieden mens, natuur en klimaat enorm veel voordelen: ze houden water vast, zuiveren de lucht, besparen energie, verkoelen, reduceren geluidsoverlast, zorgt voor biodiversiteit en brengen bloeiende kruiden, grassen, andere planten en dieren terug in onze verstedelijkte omgeving. Om de ontwikkeling van groene daken in Nederland te versnellen is de Green Deal Groene Daken opgericht: een samenwerkingsverband van allerlei partijen die baat hebben bij meer groene daken, zoals gemeentes, waterschappen, verzekeraars, marktpartijen en de Rijksoverheid. Het doel van de Green Deal Groene Daken is om nieuwe verdienmodellen rondom dakbegroeiing te ontwikkelen en zodoende de toepassing van groene daken op te schalen.

De feiten en cijfers over het vasthouden van water, de luchtzuiverende werking, de energiebesparing en de geluidsreductie staan bij elkaar in Fact & Values Groenblauwe daken’. De ‘Handreiking Natuurdaken’ laat zien hoe je met je dak een verschil maakt voor de natuur.

Natuurinclusief Bouwen

Door natuurinclusief te bouwen en te ontwerpen is het mogelijk gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te creëren, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving zijn. Investeren in groene kwaliteit levert immers veel meer op dan alleen maar een mooi plaatje. Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Juist dankzij deze bevolkingsgroepen komen steden en dorpen pas écht tot leven. Kijk op bouwnatuurinclusief.nl voor inspirerende video en voorbeelden.

Natuurlijke kavelafscheiding – NIOO, Wageningen
Groen gevel Park2020
Groen in buitenruimte – Park 2020, Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

groen dak
Groen dak – Noldus Information Technology, Wageningen
groen dak NIOO
Groen dak – NIOO, Wageningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verticaal groen Tauw
Verticaal groen – Tauw Deventer