Vergroening

Voor het creëren van gezonde en een duurzame leefomgeving is groen in de buitenruimte essentieel. Groen in de buitenruimte speelt een belangrijk rol als het gaat om het creëren van een prettige omgeving voor medewerkers en klanten, het verbeteren van biodiversiteit en om klimaatadaptatie (vertraagde hemelwaterafvoer, voorkomen hittestress, CO2 opname). Binnen Wageningen Werkt Duurzaam is een werkgroep opgestart van enkele enthousiaste ondernemers en instellingen die dit thema op de agenda gaan zetten. Interesse? Stuur ons een email. In het voorjaar van 2018 zal een themabijeenkomst met excursie georganiseerd worden.

Factsheet Groen en Werken (WUR)

factsheet-groen-en-werkenGroen in en rondom kantoren en andere werkplekken is goed voor het klimaat in en buiten het kantoor en heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het draagt bij aan concentratie, stressreductie en hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers.

Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot werken en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.

Factsheet Groen: meer dan mooi en gezond (WUR)

factsheet-groen-meer-dan-mooi-en-gezondGroen heeft meer positieve effecten op onze leefomgeving dan op gezondheid en welbevinden alleen. Groen kan ook een goede rol vervullen voor de waterhuishouding en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. En het kan helpen de effecten van geluidsoverlast te beperken. Voorts kan groen een positief effect hebben op de vastgoedwaarde van woningen en kantoren. Dit document biedt meer inzicht in de algemene voordelen van groen en is daarmee een aanvulling op de factsheets die specifiek ingaan op de meerwaarde van groen in relatie tot gezondheid en welbevinden bij Wonen, Werken, Leren en Herstellen.

 

Natuurlijke kavelafscheiding – NIOO, Wageningen
Groen gevel Park2020
Groen in buitenruimte – Park 2020, Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

groen dak
Groen dak – Noldus Information Technology, Wageningen
groen dak NIOO
Groen dak – NIOO, Wageningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verticaal groen Tauw
Verticaal groen – Tauw Deventer