12 april informatiebijeenkomst energiefonds en verduurzaming kantoren

Hoe kunt u uw kantoorpand duurzamer maken?

Hoe voldoet u aan huidige en toekomstige wettelijke verplichtingen?

Hoe financiert u dat?

 

kantoor CTA

Op 12 april van 12:00-14:00 uur organiseren Wageningen Werkt Duurzaam (WWD) en de gemeente daarom bij Alfa Accountants (Agro Business Park 85, Wageningen) een interactieve lunch-informatiebijeenkomst over de kansen voor verduurzaming van kantoorpanden, inspirerende voorbeelden, de wettelijke eisen, het energiefonds van de gemeente Wageningen en ondersteuning door Wageningen Werkt Duurzaam. Een duurzame lunch wordt geserveerd.

Het interactieve programma omvat een aantal inspirerende voorbeelden

 • Verduurzaming kantoorpand Alfa Accountants – Mirella Zuidgeest (Alfa Accountants)
 • Het eerste bestaande kantoorpand in Wageningen dat gasloos wordt – Rogier Jongeneel (Noldus Inf. Techn.)
 • Kantoorpand ABP2 van label E naar A – Gertjan Van der Heide (RME) en Ad Biemans (CTA)

en een aantal pitches over kansen voor de verduurzaming van kantoren:

 • Samenwerking van Wageningse klimaatpartners – Ine Botman (gemeente Wageningen)
 • Wat zijn uw wettelijke verplichtingen voor energiebesparing – Robert van Rhenen (Omgevingsdienst)
 • Wat voor financiële ondersteuning biedt Energiefonds Wageningen – Roy Ellenbroek (fondsmanager)
 • Ondersteuning en subsidies via Wageningen Werkt Duurzaam – Frank Zegers (Wageningen Werkt Duurzaam)

In het programma is ruimte voor discussie en mogelijkheden om individuele gesprekken te voeren.

Aanmelden voor de lunch-informatiebijeenkomst kan via het aanmeldformulier hieronder. Omdat Wageningen Werkt Duurzaam graag wil weten wat de stand van zaken is m.b.t. uw pand(en), welke ambities u heeft en welke wensen voor ondersteuning bij u leven hebben we op het aanmeldingsformulier ook een korte enquête opgenomen.

Wij werken graag samen met u aan duurzame bedrijfspanden in Wageningen die op de toekomst zijn voorbereid en aan een sterke, voorlopende positie van Wageningen op dit gebied, wat ten goede komt aan een gezonde toekomstgerichte economie.

 

 

Huidige verplichtingen

Voor een groot aantal kantoren gelden op dit moment al de volgende wettelijke verplichtingen:

 • Wet milieubeheer. Voor alle bedrijven met een energieverbruik van meer dan 25.000 m3 gas en/of 50.000 kWh elektriciteit geldt de verplichting uit de Wet milieubeheer om alle maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De handhaving van deze verplichting door de omgevingsdienst OddV wordt momenteel geïntensiveerd. Deze maatregelen zijn opgenomen in de Erkende Maatregelen Lijst (EML) Kantoren [1].
 • Energie-Efficiency Directive (EED). Bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen en/of 250 medewerkers dienen een energieaudit te laten uitvoeren, inclusief een plan van aanpak
 • Energielabel verplicht bij verhuur [2]. Eigenaren van vastgoed zijn bij verhuur verplicht een energielabel op te laten stellen en dit te overleggen aan de (toekomstige) huurders.

Toekomstige verplichtingen

Voor kantoren gaan aanvullend daarop de volgende wettelijke verplichtingen gelden:

 • Label C in 2023 [3]. In 2023 dienen alle kantoren met een oppervlak van meer dan 100 m2 minimaal label C te hebben.
 • Label A in 2030 [4]. Naar verwachting zullen alle kantoren in 2030 label A dienen te hebben.
 • Gasloos in 2050. De overheid heeft een geheel gasloze gebouwde omgeving tot doel in 2050.

Om kapitaalvernietiging te voorkomen is het bij investeringsbeslissingen nu al van belang om hierop te anticiperen. Ook is het van belang om voor de middellange- en langetermijn een onderhouds- en renovatieplanning te ontwikkelen om op termijn tijdig aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Wat kunnen WWD en de gemeente u bieden?

 • Energielabel en energieadvies. Via WWD kunt u een energieadviseur inhuren, die het huidige energielabel kan bepalen en u een advies kan geven met welke energiemaatregelen u zowel z.s.m. kunt voldoen aan de huidige verplichtingen (voor zover u er niet al aan voldoet), alsook tijdig kunt voldoen aan toekomstige verplichtingen. WWD heeft met een aantal gediplomeerde EPA-U-adviseurs hiervoor afspraken gemaakt over prijs en kwaliteit. Als u zich hiervoor aanmeldt ontvangt u vrijblijvend een offerte.
 • Fiscale mogelijkheden en subsidies. WWD kan u informeren over fiscale mogelijkheden en subsidies.
 • Led verlichting. Via WWD kunt u een advies en aantrekkelijke offerte krijgen voor led verlichting in uw pand. WWD heeft met enkele leveranciers afspraken over prijs en kwaliteit.
 • Zonnepanelen. WWD kan de kosten en baten van zonne-energie in een zon- en energie quickscan voor u doorrekenen en u informeren over fiscale mogelijkheden en subsidies. Via WWD kunt u een aantrekkelijke offerte krijgen voor zonne-energie voor uw pand. WWD heeft met enkele leveranciers afspraken over prijs en kwaliteit.
 • Energiefonds. De gemeente opent per 1 april 2018 een leenfaciliteit voor bedrijven. Het gaat om een revolverend Wagenings Energiefonds van 1 miljoen euro, waaruit bedragen tussen €5.000 en €75.000 tegen aantrekkelijke rente geleend kunnen worden voor energiemaatregelen.