ValleiEnergie: groene stroom voor en door burgers

30 april 2019

“Natúúrlijk zijn wij Klimaatpartner en participant Wageningen Werkt Duurzaam!”, vindt Elmar Theune, voorzitter van ValleiEnergie. “Als regionale coöperatie is klimaat onze corebusiness. Via onze projecten helpen we de CO2-uitstoot verminderen, en dat doen we samen met de inwoners van de Vallei-gemeenten.”

Bij de bijeenkomsten voor Klimaatpartners en participanten komt Elmar veel bekenden tegen. “We hebben veel contacten met  andere organisaties die actief met duurzaamheid bezig zijn, maar we doen ook nieuwe contacten op. We willen graag meer contact met MKB-bedrijven bijvoorbeeld, die misschien hun dak wel beschikbaar willen stellen voor zonnepanelen.”

Samenwerking burgers en bedrijven

ValleiEnergie pleit altijd voor burgerparticipatie bij energieprojecten. “Er zijn veel burgers die wel zonnepanelen willen, maar zelf geen geschikt dak hebben. Bij grote wind- of zon- op-landprojecten pleiten we er altijd voor om minstens 50% van een project in lokaal eigendom te brengen, dus van burgers en bedrijven uit de Vallei. We hebben inmiddels zelfs een wachtlijst. Dus als een bedrijf nog een mooi dak heeft: we horen het graag!”

Energiebesparing

De coöperatie gaat ook in opdracht van gemeenten actief de wijk in om burgers aan te zetten tot energiebesparing. “We staan dan met een van onze caravans op een centrale plek in de wijk om alle vragen te beantwoorden. Dat gaat dan niet alleen over zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook over isolatie en warmtepompen. Wist je bijvoorbeeld dat in januari alle warmtepompen in Nederland evenveel energie bespaard hebben als alle windmolens op zee hebben opgewekt? Want hoe je het ook wendt of keert: besparen is altijd het slimst. Alle energie die je bespaart, hoef je niet op te wekken!”

Wilt u uw bedrijf verduurzamen? Word ook participant!