Uitnodiging bijeenkomst Wageningen Werkt Duurzaam

18 september 2020

Joost Straat, directeur-bestuurder van de stichting Wageningen Werkt Duurzaam, en Robin Smale, beleidsmedewerker Klimaat en Duurzaamheid van de Gemeente Wageningen, willen graag samen met u en andere ondernemers verder werken aan een duurzamer Wageningen. Daarom organiseren zij een bijeenkomst op woensdag 30 september van 19.00 tot 20.30 uur, via Zoom. Doe en denk mee over de thema’s vergroening, circulair ondernemen of energie.

In de bijeenkomst zal samen met u worden gekeken naar concrete stappen die we als ondernemers in Wageningen kunnen nemen op het gebied van de volgende thema’s:

Vergroening
Het vergroten van de hoeveelheid groen in en bij uw bedrijf en de bedrijventerreinen verhoogt de biodiversiteit, verlaagt hittestress op bedrijventerreinen en draagt bij aan klimaatadaptatie.

Circulair ondernemen
Een economie waarin afval niet meer bestaat en grondstoffen weer worden ingezet in de keten. Waarin producten vooral hernieuwbaar zijn. Waarin menskracht, goederen en diensten optimaal worden benut. Denk daarbij aan onderwerpen zoals het gescheiden ophalen van afval, circulaire inkopen, het verlagen van voedselverspilling of het gebruiken van de juiste grondstoffen tijdens de bouw.

Energie
Het verlagen van het energiegebruik en het lokaal duurzaam opwekken en het efficiënt opslaan en transporteren van energie.

Programma en aanmelden
De bijeenkomst is op woensdag 30 september van 19.00 tot 20.30 uur. In verband met de aangescherpte Corona-regels is besloten de zaalbijeenkomst om te zetten in een Zoom-bijeenkomst  Tijdens de bijeenkomst krijgt u toelichting op de verschillende thema’s en geven we de eerste aanzet tot een werkplan per thema. Wilt u met uw bedrijf of instelling de volgende stap zetten? Doe mee en werk mee aan het actieplan!

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. Na aanmelding krijgt u een link naar de bijeenkomst toegestuurd.

Alle ondernemers zijn welkom
Alle ondernemers die actief betrokken willen zijn bij een duurzaam Wageningen zijn welkom. Voelt u zich vrij om deze uitnodiging ook in uw netwerk te delen.

Vragen, opmerkingen of suggesties
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met:

Joost Straat
directeur-bestuurder stichting Wageningen Werkt Duurzaam
J.Straat@WageningenWerktDuurzaam.nl
088 – 55 33 063

Robin Smale
beleidsmedewerker Klimaat en Duurzaamheid Gemeente Wageningen
Robin.Smale@Wageningen.nl
0317 – 49 27 66