Tafeltennisvereniging SHOT zet in op verduurzaming met ValleiEnergie

28 februari 2020

ValleiEnergie en tafeltennisvereniging SHOT uit Wageningen tekenden een intentieovereenkomst voor het realiseren van een zonnepanelenproject. Dat komt op het dak van de nieuwe locatie aan de Haverlanden 92. In 2019 heeft het bestuur van Shot onderzoek laten doen naar verschillende opties om het energiegebruik van Shot te verduurzamen. Die ‘verduurzaming’ beoogde twee doelen, namelijk een lagere energierekening en een steentje bijdragen aan ecologische verduurzaming, door een gedeelte van de ‘fossiele energie’ in te ruilen voor ‘schone energie’.

Op de speciaal ingelaste ALV op 22 januari jl. stemden de leden positief met de intentieovereenkomst om samen met coöperatie ValleiEnergie een zonnepanelenproject te realiseren. SHOT heeft sinds 2017 een nieuw gebouw. Op het dak is ruimte voor circa 250 zonnepanelen. Hiermee kan veel meer energie opgewekt worden dan voor het eigen gebruik nodig is.

Postcode regeling
Daarom kiest SHOT voor een zogenaamde postcode regeling (PCR). Burgers en eigen leden in de direct omliggende postcodegebieden kunnen meedoen door de zonneenergie van een paar panelen af te nemen. Zij kunnen bijvoorbeeld deelnemen voor 10 panelen. Daarmee kan circa 3.000 kWh per jaar opgewekt worden. Zo kunnen deelnemers hun eigen verbruik compenseren én ze krijgen de energiebelasting verrekend. De prognose voor het financiële rendement is circa 5 % en de loopduur van het project is 15 jaar.

Coöperatie ValleiEnergie
Coöperatie ValleiEnergie maakt zich sterk voor de opwek en levering van groene energie door en voor burgers en bedrijven in de FoodValley. Het Klimaatakkoord vraagt om minimaal 50% burgerparticipatie, ValleiEnergie streeft naar zoveel mogelijk lokale participatie. Tot nu toe is voor deze projecten steeds 100% lokale participatie gerealiseerd.
Een volgende stap is het plan verder uit te werken en diverse offertes aan te vragen. De bedoeling is om de installatie in de zomer van 2020 gerealiseerd te hebben.

Interesse?
Heeft u interesse in deelname? Dan kunt u zich vrijblijvend aanmelden via valleienergie.nl/meedoen-zonnecentrale