Stichting Wageningen Werkt Duurzaam krijgt nieuwe organisatievorm

Zonnedak op bedrijfspand

18 december 2020

Stichting Wageningen Werkt Duurzaam krijgt een nieuwe organisatievorm. De aanjager van duurzaam ondernemen gaat zichzelf met een gerust hart als stichting opheffen. Het duurzaamheidszaadje is geplant, bedrijven begrijpen de urgentie en kunnen aan de slag. De werkzaamheden van de stichting worden vanaf 2021 deels gecontinueerd door de gemeente Wageningen en het Wagenings Ondernemers Contact.

De Raad van Toezicht van de Stichting Wageningen Werkt Duurzaam heeft in goed overleg met het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) en de gemeente Wageningen besloten haar stichting op te heffen. Het inzicht dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft, wordt inmiddels breder gedeeld. Ondernemers zien het belang ervan en kunnen zelf aan de slag. Daarom wordt de stichting per eind december 2020 opgeheven.

Wageningen Werkt Duurzaam blijft

De stichting wordt opgeheven, maar het waardevolle samenwerkingsverband voor en door bedrijven en instellingen uit Wageningen gaat door. De naam en de website WageningenWerktDuurzaam.nl blijven hiervoor gewoon bestaan. Als aanjager van duurzaam ondernemen vroeg de stichting vanaf eind 2016 aandacht voor duurzaamheid en was betrokken bij de pioniers op dit gebied. Ondertussen komt het thema duurzaamheid, waaronder energie besparen en duurzaam opwekken, een circulaire economie en biodiversiteitsherstel (vergroening), in een nieuwe fase. Deze fase vraagt een andere aanpak met meer initiatief vanuit het WOC zelf en via de gemeente.

Duurzaamheidsloket voor ondernemers

Het huidige duurzaamheidsloket voor ondernemers wordt in de loop van 2021 ondergebracht bij de gemeente. Ondernemers kunnen hier terecht met alle vragen op het gebied van energie, circulariteit en vergroening. Tot die tijd blijft Wageningen Werkt Duurzaam gewoon bereikbaar via de bekende kanalen.

De stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen wordt onderdeel van het WOC. Bedrijven en instellingen die interesse hebben in een energiescan of andere regelingen voor energiebesparing kunnen contact opnemen met WOC-bestuurslid Maarten Kessel, info@kihon.nl. Hij verwijst u naar de juiste regelingen en contactpersonen.