Stappen zetten in duurzame mobiliteit

Groepsfoto-ondertekening-Mobiliteitsconvenant-2019

25 augustus 2020

Foto is genomen in najaar 2019 bij de ondertekening van het convenant.

In het najaar van 2019 ondertekenden 17 convenantpartners in de Regio Foodvalley gezamenlijk het Mobiliteitsconvenant. Met dit convenant hebben werkgevers uit de regio – bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties – afspraken gemaakt over hoe zij duurzame mobiliteit stimuleren. Tako de Jong en Stijn van den Broek van adviesbureau &Morgen zijn aangesteld om deze afspraken om te zetten in tastbare resultaten. Lees verder wat zij voor u kunnen betekenen.

Gratis ondersteuning voor werkgevers
Zij doen dit door werkgevers kosteloos te ondersteunen en adviseren op het gebied van mobiliteit door middel van:

  • Reispotentiecheck a.d.h.v. postcodes (wat zijn aanvaardbare alternatieven voor reizen met de auto?)
  • Gedragsanalyse van medewerkers (hoe reizen medewerkers nu en waarom?)
  • Scan van regelingen en voorzieningen (die een bepaald reisgedrag stimuleren of juist belemmeren)
  • Gedragsveranderingscampagnes (veelal ondersteund met subsidies)
  • Advies o.b.v. ruime ervaring met andere regionale werkgeversaanpakken

Daarnaast verbinden zij organisaties om gezamenlijke initiatieven mogelijk te maken en om van elkaar te kunnen leren. Thema’s zijn onder andere fietsstimulering en deelmobiliteit.

Neem contact op
Werkgevers die nog geen convenantpartner zijn, maar wel stappen willen zetten op het gebied van (duurzame) mobiliteit kunnen ook bij Tako en Stijn terecht voor ondersteuning. U kunt contact opnemen via:

  • Tako de Jong: 06 54 37 87 75, tako.dejong@enmorgen.nl
  • Stijn van den Broek: 06 51 56 40 08, stijn.vandenbroek@enmorgen.nl