Salderen zonne-energie vervalt

illustratie zon op dak

25 mei 2020

Voor kleinverbruikers zal na 2023 de voordelige salderingsregeling voor zonnepanelen aflopen. Opgewekte, aan het net terug geleverde, duurzame elektriciteit mag u verrekenen met de elektriciteit die u van het net afnam. Vanaf 2023 wordt dit jaarlijks met 9% afgebouwd. U kunt dus steeds minder salderen.

De huidige salderingsregeling
De huidige regeling is bedoeld voor kleinverbruikers (met een energieaansluiting van 3 x 80 ampère of kleiner). U mag de achter de meter opgewekte duurzame elektriciteit verrekenen (salderen) met de door u zelf gebruikte elektriciteit. Bij de jaarlijkse afrekening met de energieleverancier wordt wat u aan het net heeft geleverd voor verrekening afgetrokken van het totaal verbruik. Pas daarna wordt de kosten voor de geleverde energie, maar ook btw en energiebelasting verrekend.

Tot en met 2022 nog volledige saldering, daarna minder
In maart 2020 is besloten dat de saldering per 1 januari 2023 ieder jaar met 9 procent afgebouwd zal gaan worden. De afbouw komt daarmee in 2030 op 28%, daarna zal de regeling vervallen.

Tabel saldering zonne-energie

Een minimale vergoeding maar minder dan de saldering
Voor het deel dat je verbruikt betaal je het reguliere bedrag, vermeerderd met energiebelasting en btw. Voor het deel van de stroom die je zelf hebt opgewekt en vanaf niet meer mag salderen, ontvang je wel een terugleververgoeding. Minister Wiebes wil die vergoeding vanaf 2023 instellen op minimaal 80 % van het leveringstarief (exclusief belastingen) dat je hebt afgesproken met je energieleverancier.

Hoe eerder aanschaffen hoe langer nog salderen
Heeft u al zonnepanelen dan kunt u dus nog tot 2023 genieten van de volle 100% salderen. Heeft u nog geen zonnepanelen en u bent een kleinverbruiker? Dan is dit wellicht het moment om zonnepanelen te plaatsen, zodat u nog zo veel mogelijk van de volledige salderingsregeling profiteert.

Voor u interessant?
Vraagt u zich af op zonnepanelen voor u interessant zijn? Of heeft u andere vragen over duurzaamheid, waaronder energie besparen, opwekken, natuur-inclusief ondernemen of circulaire economie? Voor alle vragen over een gezond en duurzaam leef- en ondernemersklimaat kunt u terecht bij het loket van Wageningen Werkt Duurzaam. Voor een afspraak gaat u naar onze contactpagina.

illustratie maan op dak
Illustraties Joost Straat