Participantenbijdrage

Het participantschap van Wageningen Werkt Duurzaam wordt telkens aangegaan voor een periode van één jaar, geldend van januari t/m december van enig jaar en wordt telkens per 1 januari van enig jaar stilzwijgend verlengd. Bij aanmelding gedurende tijdens een kalenderjaar wordt het naar rato aantal resterende kwartalen gefactureerd.

In het geval uw organisatie het participantschap wil opzeggen, moet dit schriftelijk, uiterlijk 2 maanden vóór het einde van het lopende jaar.

De jaarlijkse bijdrage voor het participantschap is afhankelijk van de omvang van uw organisatie. De investering in het participantschap wordt bepaald door een staffel die afhankelijk is van het aantal fte’s van uw organisatie.

Wat vragen we
1 fte €25
2-5 fte €75
6-25 fte €250
26-50 fte €500
51-100 fte €1.000  ………………………………………………………
>100 fte €2.500
Wat krijgt u
  • Deelname aan werktafels/projecten
  • Ondersteuning bij collectieve projecten
  • Toegang tot netwerk- en kennismeetings
  • Energieloket: mondeling advies van energiecoach
  • Korting op diensten en producten
  • Certificaat van participatie
  • Naam en logo op WWD site
  • Gebruik WWD logo op uw eigen site of media
De genoemde bedragen zijn excl. BTW (voor organisaties die de BTW niet kunnen verrekenen zijn de bedragen incl. BTW).
.