Overige projecten

Wageningen Werkt Duurzaam zoekt samenwerking met ondernemersverenigingen, bedrijfskringen en parkmanagementorganisaties. Doel daarvan is het opzetten van gezamenlijk projecten ten behoeve van het versterken en toekomstbestendig maken van het bedrijfsleven door het bieden van ondersteuning bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering en het verlagen van de bedrijfskosten.

Business & Science Park Wageningen

Met de ondernemersvereniging van het Business & Science Park Wageningen onderzoekt Wageningen Werkt Duurzaam de mogelijkheden om een energieplatform op te zetten voor het bedrijventerrein. Het energieplatform is een samenwerking tussen facility managers en/of energiecoördinatoren van bedrijven op het Business & Science Park Wageningen (BSPW) gericht op training, kennisuitwisseling en de  gezamenlijke uitvoering van projecten met als doel het reduceren van het energieverbruik op het BSPW en het realiseren van energiekostenbesparingen voor de bedrijven.

Gelders Energieakkoord

Wageningen Werkt Duurzaam is lid van de thematafel bedrijven van het Gelders Energieakkoord en pleit daarbinnen voor het beschikbaar komen van kredietfaciliteiten voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende maatregelen.