Oprichting Stichting Wageningen Werkt Duurzaam

Convenant Ondertekent Wageningen Werkt Duurzaam

12 januari 2017

Stichting Wageningen Werkt Duurzaam opgericht.

Op maandag 9 januari 2016 is de Stichting Wageningen Werkt Duurzaam officieel opgericht. De stichting heeft als missie de samenwerking van Wageningse bedrijven en instellingen aan een duurzame, klimaatneutrale, circulaire en groene economie in Wageningen te bevorderen. Op de Wageningse Klimaatconferentie van 6 oktober 2016 hebben de gemeente en het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) het convenant ondertekend om de Stichting Wageningen Werkt Duurzaam op te richten.

Frank Zegers is benoemd tot bestuurder van de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit Louise vet van het NIOO, Peter Booman van Wageningen UR en Lucas Noldus van Noldus Information Technology.

De volgende stap is dat binnen enkele maanden Wageningse bedrijven en instellingen zich zullen kunnen aanmelden als deelnemer.

Ondertussen maakt de nieuwe stichting zich al sterk  voor de ondersteuning van bedrijven en het opzetten van projecten:

  • Frank Zegers is als energiecoach actief en ondersteunt bedrijven die vragen hebben over energiebesparing, duurzame maatregelen, subsidies en fiscale voordelen.
  • Voor het Business & Science Park Wageningen is een energieplatform in voorbereiding. Dat is een netwerk van bedrijven die periodiek bij elkaar komen om kennis en ervaringen uit wisselen en die actief ondersteund worden bij het in kaart brengen en uitvoeren van energie- en kostenbesparende maatregelen.
  • Daarnaast ontzorgt Wageningen Werkt Duurzaam ondernemers bij het realiseren van maatregelen. Voor LED verlichting loopt dat via de actie Wageningen LED’s Go.

Meer informatie: