Klimaatplan voor de stad Wageningen

klimaatplan sessie Wageningen

12 januari 2017

Ontwikkeling klimaatplan van start.

Afgelopen dinsdag, 10 januari, heeft de eerste sessie plaatsgevonden voor de ontwikkeling van het nieuwe klimaatplan voor de stad Wageningen. Dit plan wordt niet zoals voorheen door de gemeente alleen opgesteld, maar nu samen met de belangrijke stakeholders, zoals o.a. Wageningen UR, de woningcorporaties, het WOC, Alliander en Coöperatie ValleiEnergie. Ook de Stichting Wageningen Werkt Duurzaam is hierbij betrokken. De eerste bijeenkomst leverde al belangrijke input voor de inhoud van het klimaatplan en voor projecten voor de komende periode.

De komende jaren worden heel belangrijk om  doorbraken te realiseren op weg naar het halen van de mondiale klimaatdoelen en ook het halen van het lokale doel van een klimaatneutraal Wageningen in 2030. Een gezamenlijk klimaatplan van de stad Wageningen gaat daar een bijdrage aan leveren.

 

bijeenkomst klimaatplan wageningen