Een gezonde en aangename werkomgeving door vergroening van bedrijven en bedrijfsterreinen

28 september 2017

Voor het creëren van gezonde en een duurzame leefomgeving is groen in de buitenruimte essentieel.  Groen in de buitenruimte speelt een belangrijk rol als het gaat om het creëren van een prettige omgeving voor medewerkers en klanten, het verbeteren van biodiversiteit en om klimaatadaptatie (vertraagde hemelwaterafvoer, voorkomen hittestress, CO2 opname). Binnen Wageningen Werkt Duurzaam is een werkgroep opgestart van enkele enthousiaste ondernemers en instellingen die dit thema op de agenda gaan zetten. Interesse? Stuur ons een email.

Op de site van Wageningen Werkt Duurzaam zal informatie opgenomen worden over wat bedrijven zelf kunnen doen aan groen in de buitenruimte en op de daken. Het gaat daarbij om natuurlijke kavelscheidingen, groene daken, halfverharding, waterpartijen, verticaal groen en andere maatregelen die het medegebruik van de lokale flora en fauna op een gebouwkavel kunnen versterken. In het voorjaar van 2018 zal een themabijeenkomst met excursie georganiseerd worden.

 

verticaal groen Tauw
Verticaal groen – Tauw Deventer
groen dak
Groen dak – Noldus Information Technology, Wageningen
groen dak NIOO
Groen dak – NIOO, Wageningen
Natuurlijke kavelafscheiding – NIOO, Wageningen
Groen gevel Park2020
Groen in buitenruimte – Park 2020, Amsterdam