Financiering en subsidies

Energiefonds Wageningen

energiefonds

Wageningse bedrijven en instellingen kunnen vanaf begin april 2018 een lening aanvragen bij het Energiefonds Wageningen, een initiatief van de gemeente Wageningen. De lening is bedoeld voor bedrijven en instellingen die willen investeren in energiesparing en/of opwekking van duurzame energie. Voorbeelden zijn investeringen in energiezuinige verlichting, schilisolatie, warmtepomp en zonnepanelen. Ook verenigingen, stichtingen, samenwerkingsverbanden en kerken kunnen gebruik maken van het energiefonds. Het Energiefonds Wageningen verstrekt leningen tussen €5.000 en €75.000.
> Lees hier meer over het Energiefonds Wageningen

 

Subsidies

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ draagt hieraan bij. Met deze regeling stimuleren de overheid zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2-verlaging. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren of technieken toepassen die de uitstoot van CO2 reduceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE++.  Het betreft een exploitatiesubsidie.
> Lees hier meer over de SDE++

ISDE – Investeringssubsidie Duurzame Energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van duurzame energiesystemen als zonneboilers, warmtepompen en zonnepanelen. Het betreft een investeringssubsidie. Meer informatie op de ISDE pagina van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).
>> Lees hier meer over de ISDE

Schermafbeelding 2016-04-25 om 21.11.22

Fiscale regelingen

EIA – Energieinvesteringsaftrek

De EIA is een fiscale aftrekregeling. Via de EIA-regeling kunt u energiebesparend investeren met fiscaal voordeel of innovatieve, energiezuinige producten gemakkelijker op de markt brengen. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst.

Check met onderstaande infographic of u aanspraak maakt op fiscaal voordeel:

Infographic EIA

>> Wilt u meer weten over EIA?

MIA – Milieuinvesteringsaftrek

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Check met onderstaande infographic of u aanspraak maakt op fiscaal voordeel:

infographic MIA/VAMIL

>> Wilt u meer weten over MIA?