Excursie naar verduurzaamde bedrijfskantoren

28 juni 2019

Op 21 juni bezocht een tiental eigenaren van kantoorpanden in Wageningen, samen met wethouder Peter de Haan, Frank Zegers (WWD), Robin Smale (beleidsmedewerker gemeente) en Rob den Hollander (Rabobank) twee verduurzaamde kantoorgebouwen op het bedrijventerrein BSPW: CTA en Noldus Information Technology, twee zeer verschillende gebouwen, met verschillende gebruikers en bedrijfsvoeringen. Beiden hebben op geheel eigen manier werk gemaakt van verduurzaming.

Zo leerden we van Ad Biemans van CTA dat de inregeling van het warmteterugwinningssysteem bij de ventilatie van cruciaal belang is om ook de energiebesparing te realiseren die je bij een energielabelverbetering van E naar A verwacht. Die kennis om systemen goed af te stemmen op de benodigdheden van de gebruikers is lang niet altijd beschikbaar bij installateurs.

Bij Noldus werd duidelijk dat goed afgestemde ventilatie en verwarming naast besparing cruciaal zijn voor het comfort en de productiviteit van de medewerkers. Na een grondige renovatie van de installaties is het comfort sterk verbeterd, is het pand van het gas af en heeft het energielabel A++ gekregen.

Na afloop ontving Lucas Noldus de deelnemers voor een borrel in de groene achtertuin van zijn bedrijf.
Hartelijk dank aan beiden voor het delen van jullie ervaringen met verduurzaming! We hopen dat de deelnemers inspiratie hebben opgedaan.

Deze excursie werd georganiseerd door Wageningen Werkt Duurzaam, de gemeente en de Rabobank voor bedrijven en eigenaren van kantoorvastgoed in Wageningen. Wist u al dat ieder kantoor groter dan 100 m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben? Als u meer wilt weten over deze wettelijke verplichting voor bedrijfskantoren, navigeer dan naar: wageningenduurzaam.nl/wageningenwerktduurzaam/footprint-en-regelgeving