Energieadvies Wageningen Werkt Duurzaam helpt ondernemers bij wettelijke informatieplicht

De wettelijke informatieplicht heeft als doel om de overheid te informeren over energiebesparing in uw bedrijf. Deze informatieplicht geldt sinds 1 juli 2019. Wageningen Werkt Duurzaam biedt energieadvies aan waarmee u eenvoudig aan de informatieplicht kunt voldoen.

Bedrijven en instellingen zijn wettelijk verplicht om rendabele energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd (binnen 5 jaar) te nemen. Gekscherend wordt dit ook wel ‘de enige wet die bedrijven verplicht om geld te verdienen’ genoemd. Het gaat hierbij om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas.

Informatieplicht voor bedrijven

Sinds 1 juli 2019 geldt naast de informatieplicht ook de energiebesparingsverplichting voor bedrijven. De ondernemer moet door middel van een melding via eLoket van RVO.nl de omgevingsdienst of de gemeente informeren of en welke energiebesparende maatregelen van de erkende maatregelenlijst zijn getroffen. De melding wordt door de gemeente of de omgevingsdienst gebruikt om te controleren of aan de energiebesparingsplicht is voldaan. Meer informatie over de informatieplicht: wattjemoetweten.nl

Energieadvies helpt bij informatieplicht

Wageningen Werkt Duurzaam biedt energiescans of energieprestatie-labeladviezen (met 50% subsidie) aan. Hierin staat een rapportage van de erkende maatregelen bij uw bedrijf. Daarmee kunt u eenvoudig aan de informatieplicht voldoen. Meer dan 115 Wageningse bedrijven (stand eind 2020) hebben met hulp van Wageningen Werkt Duurzaam inmiddels een energieadvies ontvangen. De bedrijven die aan de wettelijke verplichting moeten voldoen zijn daarmee al voorbereid voor de informatieplicht.

Meer informatie over energieadvies via Wageningen Werkt Duurzaam >