Energieplatform Business en Sciencepark Wageningen

logo business en science park

27 september 2017

De ondernemersvereniging van het Business & Science Park Wageningen en stichting Wageningen Werkt Duurzaam hebben in juni een startbijeenkomst voor een energieplatform op het bedrijventerrein georganiseerd. De eerste bedrijven zijn in samenwerking met de eigenaren inmiddels aan de slag gegaan om de energieprestatie van hun pand te verbeteren.
In het Energieplatform gaan bedrijven concreet aan de slag met het verlagen van energieverbruik en -kosten. Een energiecoach van Wageningen Werkt Duurzaam bezoekt de bedrijven en in een aantal werksessies komen aan bod de energie-inkoop (betaalt men niet teveel?), energiemonitoring (hoe gaat u verspilling tegen?), het in kaart brengen van kosteneffectieve besparings- en opwekmaatregelen en waar zinvol samenwerking bij de uitvoering van projecten. De eerste bedrijven zijn in samenwerking met de  eigenaren inmiddels aan de slag gegaan om de energieprestatie van hun pand te verbeteren.

Heeft u ook interesse voor deelname in een energieplatform? Meldt u dan aan via Frank Zegers, info@wageningenwerktduurzaam.nl