Energiefonds Wageningen

LENING VOOR BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN MET ENERGIE-AMBITIES

Wageningse bedrijven en instellingen kunnen een lening aanvragen bij het Energiefonds Wageningen, een initiatief van de gemeente Wageningen. De lening is bedoeld voor bedrijven en instellingen die willen investeren in energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie. Voorbeelden zijn investeringen in energiezuinige verlichting, schilisolatie, warmtepomp en zonnepanelen.

Voorwaarden en kenmerken

foto Roy Ellenbroek
Fondsmanager Roy Ellenbroek

Het Energiefonds Wageningen verstrekt leningen tussen €5.000 en €75.000. Als voorwaarde geldt, dat de bedrijven minimaal 25% van het investeringsbedrag uit eigen middelen betalen; de lening betreft dus maximaal 75% van de totale investeringssom. Ook verenigingen, stichtingen, samenwerkingsverbanden en gebedshuizen kunnen gebruik maken van het energiefonds.

Overige voorwaarden:

 • Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De lening is een annuïtaire lening op basis van maandelijkse rente- en aflossingstermijnen.
 • De looptijd van de lening bedraagt 5, 10 of 15 jaar, naar uw eigen keuze.
 • Het rentetarief wordt eenmalig vastgesteld bij het afsluiten van een lening en staat vast voor de gehele looptijd van de lening. De tarieven bedragen:
  • 2,2% voor een 5-jaarslening
  • 2,5% voor een 10-jaarslening
  • 2,9% voor een 15-jaarslening
 • U hoeft geen onderpand te hebben als zekerheid bij het afsluiten van een lening.
 • U betaalt geen afsluitkosten en u kunt boetevrij eerder aflossen.

U kunt op ieder moment een aanvraag indienen. Het totale fondsvermogen bedraagt 1 miljoen euro.

Aanvragen en verkrijgen van de lening

Voor het verkrijgen van een lening doorloopt u de volgende stappen:

 1. U neemt contact op met de fondsmanager via roy.ellenbroek@wageningen.nl om uw interesse in een lening kenbaar te maken.
 2. De fondsmanager neemt contact met u op om te bepalen in hoeverre uw initiatief voldoet aan de voorwaarden voor een lening.
 3. Als de fondsmanager uw voorstel kansrijk vindt voor een lening, dan stuurt hij u een aanvraagformulier. Bij deze aanvraag moet u enkele zaken overleggen, onder andere een offerte voor de aanschaf en/of installatie van de technologie of werkzaamheden, waarin een duidelijke specificatie en onderbouwing van de kostenposten is weergegeven.
 4. Bij positieve beoordeling ontvangt u van de fondsmanager na ontvangst van uw leningaanvraag het concept ‘Overeenkomst Energielening’.
 5. Na ondertekening van deze overeenkomst ontvangt u de beschikking waarin aan u de lening wordt toegezegd, mits u aan de voorwaarden uit de overeenkomst voldoet. Hiermee heeft u volledige zekerheid dat aan u een lening wordt verstrekt.
 6. Met de beschikking kunt u nu opdracht verstrekken aan uw leverancier of installateur.
 7. Uitbetaling van de leensom vindt plaats nadat u aan de afgesproken voorwaarden in de leningovereenkomst heeft voldaan, waaronder een bewijs dat u inmiddels zelf minimaal 25% van het investeringsbedrag heeft betaald aan de desbetreffende leverancier of installateur.

Betalen rente en aflossing

De betaling van de rente en aflossing van de lening gebeurt maandelijks door middel van automatische incasso.

Meer informatie

 • Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij de aanvraag ? Neem contact op met Roy Ellenbroek, fondsmanager van het Energiefonds Wageningen: roy.ellenbroek@wageningen.nl, tel. 06-54696893.
 • De regeling kunt u hier downloaden: Subsidieregeling_Energiefonds_Wageningen.