‘IK WIL RENDEMENT’

ik wil rendement

INVESTERINGEN MET EEN INTERESSANT RENDEMENT BINNEN 5 JAAR

 

MKB Energy CheckUp

MKB Energy CheckUp voorziet in een gratis online scan, benchmarkgegevens, advies en informatie over energiebesparingsmaatregelen voor kantoorpanden in het midden- en kleinbedrijf én voor gebouwen in de horeca, dienstverlening, food, non-food en retail. MKB Energy CheckUp helpt u bij het vinden van antwoorden op de volgende vragen:

 • Is uw energierekening hoger dan die van uw branchegenoten?
 • Hoe kan ik mijn energiekosten verminderen?
 • Hoe financier ik energiemaatregelen?

 MKB energy checkup

Energiebesparing in kantoren

In kantoren bestaan er veel goede mogelijkheden om energie te besparen met een korte terugverdientijd. Het betreft maatregelen die in het kader van het Activiteitenbesluit verplicht zijn.

Het gaat daarbij om:

 1. Beperken van het warmte- en koudeverlies via de buitenmuren
 2. Onnodig aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen
 3. De vollasturen van ventilatoren beperken door het afschakelen van ventilatoren bij een lager ventilatiedebiet
 4. Warmte uit de uitgaande ventilatielucht gebruiken om ingaande ventilatielucht voor te verwarmen (meer informatie)
 5. De aanvoertemperatuur van het CV-water automatisch te laten regelen op basis van de buitentemperatuur (meer informatie)
 6. De opstarttijd van de CV-installatie te regelen op basis van de buitentemperatuur en de interne warmtelast (meer informatie)
 7. Warmteverlies via warmwaterleidingen beperken in onverwarmde ruimten
 8. Energiezuinige warmte-opwekking van tapwater toepassen
 9. Onnodig branden van ruimteverlichting in pauzes en buiten bedrijfstijd voorkomen
 10. Geïnstalleerd vermogen van de binnenverlichting beperken
 11. Geïnstalleerd vermogen van de accentverlichting beperkenSchermafbeelding 2016-04-25 om 22.01.24
 12. Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen
 13. Geïnstalleerd vermogen van de buitenverlichting beperken
 14. Geïnstalleerd vermogen van de reclameverlichting beperken
 15. Energiezuinige warmteopwekking toepassen

Al deze maatregelen helpen bedrijven om kosten te besparen en duurzamer te ondernemen.
Welke maatregelen kunt u nog treffen? Hoeveel kosten kunt u structureel besparen?

De maatregelen zijn beschreven op een infographic van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Isolatiemaatregelen

Uit onderzoek van ECN blijkt dat er een groot besparingspotentieel bestaat voor het gasverbruik voor ruimteverwarming in de utiliteitsbouw in Nederland. Voor de hele utiliteitsbouw bedraagt de maximale potentiële besparing 38% waarvan meer dan de helft bestaat uit maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het gaat dan om vervanging van oude CV-ketels, spouwmuurisolatie, dakisolatie en het toepassen van warmteterugwinning op de ventilatie. Voor de toepassing van spouwmuurisolatie moet er een vrije spouw aanwezig te zijn in de gevels. De toepassing van dakisolatie kent een korte terugverdientijd indien ze toegepast wordt bij vervanging van de dakbedekking (natuurlijk moment).

Een gebouw zonder isolatie verliest veel warmte via ramen, deuren, buitenmuren, het dak en via de vloer van de begane grond. Een goed geïsoleerde gebouwschil beperkt het warmteverlies in de winter waardoor het gasverbruik voor ruimteverwarming laag is en houdt in de zomermaanden de warmte buiten waardoor de koelvraag lager is.

Een goed geïsoleerde gebouwschil is een belangrijke voorwaarde voor een goed binnenklimaat. De binnentemperatuur kan in winter en zomer op het gewenste niveau blijven door vloeren, daken en de buitenmuur te isoleren. In een goed geïsoleerd gebouw is goede ventilatie van belang voor een gezond binnenklimaat. Isolatie bij nieuwbouw en renovatie moet aan Rc-waarden voldoen. Voor gevels, daken en vloeren gelden verschillende eisen. De eisen zijn terug te vinden in het Bouwbesluit.

Meer informatie over spouwmuurisolatie bij de brancheorganisatie van de sector Venin

Verlichting

In utiliteitsgebouwen gaat ongeveer 22% van de energie op aan verlichting.

Bij de huidige stand van de techniek kan daar gemakkelijk 30% tot 60% op bespaard worden. Dat heeft niet alleen een gunstig effect op de energierekening. Ook het binnenklimaat, de productiviteit van de medewerkers en het milieu varen er wel bij. Slim licht betekent kortom dat verlichting mooi, comfortabel, betaalbaar èn minder milieubelastend is!

In drie stappen naar energiebesparing:

Stap 1 – Niet verlichten wanneer dat niet nodig of gewenst is
Stap 2 – Goed gebruik maken van daglicht
Stap 3 – Energie-efficiënte kunstlichtsystemen gebruiken, afgestemd op daglicht en gebruik

De volgende maatregelen leveren snel forse besparingen op en hebben een korte terugverdientijd:

 • vervang oudere tl-buizen door moderne, hoogfrequente tl (hiermee bespaart u al 50%) of LED-verlichting;
 • plaatsing van aanwezigheids- en daglichtsensoren;
 • vervang gloeilampen en halogeenlampen door led-verlichting, spaarlampen of tl;
 • tijdsafhankelijk schakelen, zodat verlichting ’s avonds en ’s nachts niet onnodig brandt.

Meer informatie op de site van Agentschap NL of doe de slim licht scan.

Wageningen Led's-GoActie LED’s GO

Doe mee met de actie Wageningen LED’s GO. In deze actie is om u te helpen bij de overstap een professionele projectpartner, gespecialiseerd in LED-verlichting, geselecteerd die het volgende kan bieden:

 1. een verlichtingsadvies, dat tevens een berekening van kosten en besparingen en terugverdientijden bevat.
 2. met wie raamafspraken zijn gemaakt over prijzen, installatiewerk, garanties etc waarop elke deelnemer een beroep kan doen
 3. die ook een financieringsconstructie beschikbaar heeft.

Ventilatie

Een goed ventilatiesysteem is essentieel voor een gezond en  comfortabel gebouw. Samen met een wind- en waterdichte gebouwschil is het ventilatiesysteem één van de basiselementen van een energiezuinig gebouw.

Techniek

Een gebouw kan natuurlijk, mechanisch of gebalanceerd geventileerd worden. Hiervoor worden vier basistechnieken voor ventilatiesystemen onderscheiden.

Ventilatiesystemen

 • Natuurlijke ventilatie (systeem A): er  worden geen ventilatoren gebruikt en de aan- en afvoer van lucht is volledig gebaseerd op natuurlijke druk- en temperatuurverschillen tussen binnen en buiten.
 • Mechanische aanvoer (systeem B): verse lucht wordt met behulp van ventilatoren naar de verschillende verblijfsruimtes van het gebouw aangevoerd. De oude lucht wordt zo door overdruk het gebouw uitgevoerd. Dit systeem kwam voor bij (oudere) luchtverwarmingssystemen.
 • Mechanische afvoer (systeem C): vervuilde lucht wordt via afvoerroosters afgezogen en naar buiten toe afgevoerd. Hierdoor ontstaat in het gebouw een onderdruk die ervoor zorgt dat verse lucht via roosters het gebouw wordt ingezogen.
 • Balansventilatie (systeem D):  lucht wordt mechanisch aangevoerd in verblijfsruimtes en mechanisch afgevoerd. De luchtbehandelingsinstallatie zorgt voor een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in het gebouw. Men spreekt ook wel van gebalanceerde ventilatie.

Balansventilatie met warmteterugwinning

Balansventilatie met warmteterugwinning (wtw) kan zorgen voor comfort, gezonde lucht en een gunstige energieprestatie. Met dit systeem wordt lucht uit het gebouw afgezogen. De warmte wordt uit deze lucht onttrokken en door een warmtewisselaar toegevoegd aan de verse lucht die van buiten wordt aangezogen. Zo kan er veel energie bespaard worden. De toepassing van warmteterugwinning in balansventilatiesystemen kent (afhankelijk van de situatie) doorgaans een korte terugverdientijd.

Quick wins voor energiebesparing op de ventilatie

 • Onnodig aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen
 • De vollasturen van ventilatoren beperken door het afschakelen van ventilatoren bij een lager ventilatiedebiet

Efficiënt verwarmen en koelen

Uit onderzoek van ECN blijkt dat er een groot besparingspotentieel bestaat voor het gasverbruik voor ruimteverwarming in de utiliteitsbouw in Nederland. Voor de hele utiliteitsbouw bedraagt de maximale potentiële besparing 38% waarvan meer dan de helft bestaat uit maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het gaat dan om vervanging van oude CV-ketels, spouwmuurisolatie, dakisolatie en het toepassen van warmteterugwinning op de ventilatie. Vervanging van een oudere CV-ketel door een moderne hoogrendementsketel kan 10-20% op het gasverbruik schelen en zich snel verdienen.

De Keuzewijzer Koeling is een stappenplan voor de aanschaf van nieuwe koelinstallaties in bestaande en nieuwe gebouwen en renovatiepanden. De Keuzewijzer helpt u bij het uitkiezen van een koelsysteem met een laag energiegebruik en een laag broeikaseffect.

Meer informatie op de site van Agentschap NL