‘IK STOP VERSPILLING’

ik stop verspillingZONDER INVESTERING MAKKELIJK ZELF AANPAKKEN

 

Gedrag van gebruikers

Door het gedrag van de gebouwgebruikers aan te passen, kan 5% tot 10% energie worden bespaard. Het werkboek De knop om! beschrijft in 6 stappen hoe u binnen de organisatie tot gedragsverandering komt. Ondersteund met veel praktijkvoorbeelden zodat het boek voor iedereen herkenbaar is.

Verlichting

In utiliteitsgebouwen gaat ongeveer 22% van de energie op aan verlichting.

Bij de huidige stand van de techniek kan daar gemakkelijk 30% tot 60% op bespaard worden. Dat heeft niet alleen een gunstig effect op de energierekening. Ook het binnenklimaat, de productiviteit van de medewerkers en het milieu varen er wel bij. Slim licht betekent kortom dat verlichting mooi, comfortabel, betaalbaar èn minder milieubelastend is!

In drie stappen naar energiebesparing:

Stap 1 – Niet verlichten wanneer dat niet nodig of gewenst is
Stap 2 – Goed gebruik maken van daglicht
Stap 3 – Energie-efficiënte kunstlichtsystemen gebruiken, afgestemd op daglicht en gebruik

Ventilatie

Een goed ventilatiesysteem is essentieel voor een gezond en  comfortabel gebouw. Samen met een wind- en waterdichte gebouwschil is het ventilatiesysteem één van de basiselementen van een energiezuinig gebouw. Een gebouw kan natuurlijk, mechanisch of gebalanceerd geventileerd worden.

Quick wins voor energiebesparing op de ventilatie

 • Onnodig aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen
 • De vollasturen van ventilatoren beperken door het afschakelen van ventilatoren bij een lager ventilatiedebiet

Afstellen van installaties

Een goed ingeregelde klimaatinstallatie helpt om het evenwicht in een gebouw te bewaren. Zeventig procent van de klimaatinstallaties werkt niet optimaal en 25 % gebruikt teveel energie. Het loont dus om te zorgen voor een goed ingeregelde klimaatinstallatie. Het isoleren van de leidingen van klimaatinstallaties zorgt ook voor het beperken van de energievraag.

Verbeteren stooklijn

Een niet goed ingeregelde klimaatinstallatie of een onjuist ingestelde stook- of koellijn, zorgt vaak voor onvoldoende comfort in huis. Houd rekening met de volgende aandachtspunten als u de installatie opnieuw laat inregelen.

 • Integrale benadering.
  Kijk bij het (opnieuw) inregelen en instellen niet alleen naar de specifieke probleemruimtes maar naar het hele gebouw. Zo voorkomt u dat problemen verschuiven.
 • Benut beschikbare warmte in en om het gebouw.
  Denk bijvoorbeeld aan de warmte die computers afgeven, en optimaal gebruik van koude buitenlucht.
 • Voorkom gelijktijdig verwarmen en koelen.
  Stel de stooklijn van de luchtbehandeling ’s winters lager in dan nu gebruikelijk en de koellijn in de zomer hoger. Per ruimte kan zo beter worden bijverwarmd of gekoeld naar gelang de behoefte van de gebruiker.

Waterzijdig inregelen (WZI)

Verwarmingsinstallaties zijn vaak niet optimaal ingeregeld, met als effect inefficiënt energieverbruik en klachten over comfort. Waterzijdig inregelen (WZI) is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie. WZI is het optimaliseren van de volumestromen naar radiatoren, zodat naar elke radiator op de juiste snelheid de juiste hoeveelheid water stroomt die nodig is om de ontwerptemperatuur in de ruimte te realiseren. Door middel van het binnenwerk, de steekschroef van de radiatorknop of een apart (voet)ventiel wordt de hoeveelheid water naar elke radiator vergroot of verkleind. Het waterzijdig inregelen van een installatie moet worden uitgevoerd door een installateur of adviseur.

Meer informatie op de site van Agentschap NL