‘IK BEN DUURZAAM’

ik ben duurzaamMAATREGELEN DIE PASSEN BIJ DUURZAAM EN INNOVATIEF ONDERNEMEN MET EEN BLIK OP DE TOEKOMST

 

Trias Energetica

De Trias Energetica is de meest toegepaste strategie om energiebesparende maatregelen te nemen, zodat ze op een efficiënte manier samenwerken. Efficiënt in de zin van: zo duurzaam mogelijk, dus zo energiezuinig mogelijk en met zoveel mogelijk gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Maar ook in de zin van kosteneffectiviteit: er wordt meer energie bespaard per bestede euro.

In de eenvoudigste vorm ziet de Trias Energetica er zo uit:
  • Stap 1. Beperk de energievraag
  • Stap 2. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen
  • Stap 3. Indien nog niet te vermijden, gebruik eindige (fossiele) energiebronnen zo efficiënt mogelijk

Meer informatie over de Trias Energetica vindt u in het Infoblad Trias Energetica.

Energieneutrale gebouwen

Voor energieneutrale gebouwen is een extra slag in de Trias Energetica nodig:

  • Stap 1. Beperk de energievraag
  • Stap 2a. Gebruik energie uit reststromen
  • Stap 2b. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen
  • Stap 3. Indien gebruik van eindige (fossiele) energiebronnen onvermijdelijk is, gebruik ze dan zeer efficiënt en compenseer dit op jaarbasis met 100% hernieuwbare energie

Meer informatie over energieneutrale gebouwen in deze publicatie.

Hernieuwbare energie

Een duurzaam gebouw maakt gebruik van duurzame (hernieuwbare) energie. Voor warmte, verlichting en elektriciteit.  Deze energie kan afkomstig zijn van verschillende bronnen.
Voorbeelden van toepassingen voor hernieuwbare energie in gebouwen zijn: