Duurzame kerk: klimaatpartner én participant

18 april 2019

Als kerk behoor je te werken aan behoud van de schepping. Binnen de Protestantse Gemeente te Wageningen maken ze hier serieus werk van, zo vertellen Joke de Jong en Els Upperman. Daarom zijn ze ook graag Klimaatpartner van de gemeente Wageningen en participant van Wageningen Werkt Duurzaam.

De Protestantse Gemeente is gelijktijdig Klimaatpartner én participant van Wageningen Werkt Duurzaam geworden. Dit besloot ze tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door Wageningen Werkt Duurzaam i.s.m. gemeente Wageningen op het Business & Science Park Wageningen. De Protestantse Gemeente ontving subsidie en ondersteuning vanuit Wageningen Werkt Duurzaam om duurzame stappen te ondernemen.

Zonnepanelen

“Al sinds 2012 liggen er zonnepanelen op ons Dienstgebouw op de Markt”, vertelt Els. “Dat geeft een enorme besparing. Maar toen we later het gebouw nog eens goed bekeken, bleek het totaal niet duurzaam te zijn.” Als protestantse gemeente wonnen ze in 2017 de energiebesparingswedstrijd Klimaatstraatfeest, door in een spelvorm veel energiemaatregelen te nemen en te bedenken voor de toekomst. Het geld dat daarmee verdiend werd, ging naar een groot feest voor kinderen, maar ook naar isolatiemaatregelen voor een gedeelte van het dienstgebouw Markt 17.

Energiescan

Ook zijn er al andere energie-activiteiten genomen, vertelt Joke. “Er wordt selectiever gestookt in de kerkgebouwen, alle lampen zijn led geworden, en bijvoorbeeld de pastorieën krijgen zonnepanelen. Op dit moment laten we een energiescan doen van het Dienstgebouw aan de Markt via Wageningen Werkt Duurzaam.” Het uiteindelijke doel is het verduurzamen van Markt 17. En het mooie is: “Niet alleen de kerkgebouwen worden duurzamer, maar ook als gemeenteleden worden we ons nu meer bewust van het belang van energiebesparing.”

Klimaatpartner zijn van de gemeente Wageningen was dus een logische stap, vinden Els en Joke. “We zijn trots op wat we bereikt hebben. Maar als partner van de gemeente Wageningen en participant van Wageningen Werkt Duurzaam hopen we nog meer te kunnen doen en veel van elkaar te leren!”

 
Wilt u uw organisatie verduurzamen? Word ook participant!