Duurzaam warmtenet voor aardgasloze bedrijven

duurzaam warmtenet

20 december 2018

Wageningen Werkt Duurzaam (WWD) heeft een peiling gehouden onder bedrijven naar de interesse in aansluiting op een warmtenet met restwarmte van papierfabriek Parenco. Op 30 oktober organiseerde WWD een bijeenkomst op het Business en Science Park voor deze bedrijven. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (inmiddels heet dit Firan) gaf een presentatie over de mogelijkheden van een warmtenet in de regio, gebaseerd op de restwarmte van Parenco. Een duurzaam warmtenet om woningen en bedrijfsgebouwen te verwarmen zou een mooie stap zijn op weg naar een aardgasloze toekomst.

Parenco heeft een continue stroom van afvalwater beschikbaar waar warmte uit gewonnen kan worden, die ingezet kan worden in de gebouwde omgeving van Wageningen en Renkum. Voor Wageningen gaat het om zo’n 6300 aansluitingen. De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met een aantal grote mogelijke afnemers. Wageningen Werkt Duurzaam heeft de interesse van bedrijven op en in de nabijheid van het Business en Sciencepark gepeild.

Het restwarmtescenario staat los van het scenario Ultra Diepe Geothermie dat gelijktijdig onderzocht wordt, maar dat in realisatie nog veel langer gaat duren. Mocht de UDG-bron er ooit komen, dan is het fijn dat er al een warmtenet richting Wageningen ligt en zouden nog meer woningen en bedrijven in Wageningen en uiteindelijk ook Ede hiervan kunnen profiteren.

Heeft uw organisatie ook interesse in een aansluiting op het warmtenet? Geef dit dan door aan Brenda Schoumans via Brenda.Schoumans ‘at’ firan.nl en doet u er a.u.b. een cc bij naar info@wageningenwerktduurzaam.nl